flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Aktualności » Nabór wniosków w ramach RPO woj. wielkopolskiego dotyczącego infrastruktury drogowej

Aktualności

Nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

09.03.2016
więcej »

Program Ochrony Środowiska

02.07.2015
więcej »

Lokalny Plan Rewitalizacji

02.07.2015
więcej »

Opracowanie Założeń

02.07.2015
więcej »

Strategia Rozwoju Gminy

02.07.2015
więcej »

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

02.07.2015
więcej »

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

02.07.2015
więcej »

Nabór wniosków w ramach RPO woj. wielkopolskiego dotyczącego infrastruktury drogowej- Działanie 2.2 - Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego

07.07.2014


Serdecznie zapraszamy do współpracy Jednostki Samorządu Terytorialnego zainteresowane pozyskaniem aktualnie dostępnych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego - Działanie 2.2 - Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego.

Schemat I - Drogi w granicach adm. miast powyżej 50 tys. mieszkańców Schemat II - Drogi w granicach adm. miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich

Nabór projektów trwa od 10.07.2014 r. do 29.08.2014 r.
Poniżej przedstawiamy informacje ogólne dotyczące konkursu.


PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW:

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA: 80% kosztów kwalifikowanych projektu

Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011