flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Aktualności » Nabór wniosków w ramach Funduszy EOG

Aktualności

Nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

09.03.2016
więcej »

Program Ochrony Środowiska

02.07.2015
więcej »

Lokalny Plan Rewitalizacji

02.07.2015
więcej »

Opracowanie Założeń

02.07.2015
więcej »

Strategia Rozwoju Gminy

02.07.2015
więcej »

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

02.07.2015
więcej »

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

02.07.2015
więcej »

Nabór wniosków w ramach Funduszy EOG na lata 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 - „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

24.07.2014


Informujemy, iż Ministerstwo Środowiska ogłosiło nabór wniosków w ramach Funduszy EOG na lata 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 - „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Serdecznie zapraszamy do współpracy Jednostki Samorządu Terytorialnego zainteresowane pozyskaniem aktualnie dostępnych środków z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG.

Nabór projektów trwa od 07.07.2014 r. do 15.09.2014 r
Poniżej przedstawiamy informacje ogólne dotyczące konkursu.PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW:

  1. Poprawa efektywności energetycznej budynków, obejmująca swym zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu.

  2. Modernizacja lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z ewentualną wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa w ppkt. 1. nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/ trigeneracji).

  3. Instalacja, modernizacja lub wymiana węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa w ppkt. 1 (informacje ze strony: Ministerstwa Środowiska oraz www.eog.gov.pl).

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA: do 80% kosztów kwalifikowanych projektu

Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011