flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Aktualności » Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Aktualności

Nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

09.03.2016
więcej »

Program Ochrony Środowiska

02.07.2015
więcej »

Lokalny Plan Rewitalizacji

02.07.2015
więcej »

Opracowanie Założeń

02.07.2015
więcej »

Strategia Rozwoju Gminy

02.07.2015
więcej »

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

02.07.2015
więcej »

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

02.07.2015
więcej »

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

04.10.2014


Informujemy, iż Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach POIiŚ: TERMIN NABORU WNIOSKÓW: 31.10.2014 - 24.11.2014


PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW – Działanie 2.1

W ramach działania 2.1 wpierane będą przede wszystkim zakłady zagospodarowania odpadów, które powinny zapewniać co najmniej następujący zakres usług: KWOTA PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:
5 mln. Euro

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA:
Do 85% kosztów kwalifikowanych projektu

* informacje zaczerpnięte ze strony: http://pois.nfosigw.gov.pl

Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011