flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Aktualności » Plany gospodarki niskoemisyjnej

Aktualności

Nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

09.03.2016
więcej »

Program Ochrony Środowiska

02.07.2015
więcej »

Lokalny Plan Rewitalizacji

02.07.2015
więcej »

Opracowanie Założeń

02.07.2015
więcej »

Strategia Rozwoju Gminy

02.07.2015
więcej »

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

02.07.2015
więcej »

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

02.07.2015
więcej »

Plany gospodarki niskoemisyjnej

02.07.2015


Nabór wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa Mazowieckiego - Program 2015-OA-10D pn. "Plany Gospodarki Niskoemisyjnej".
Ogłoszony nabór trwa od 06.07.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Zgodnie z regulaminem konkursu dla Programu 2015-OA-10D pn. "Plany Gospodarki Niskoemisyjnej" dotacji podlegać będzie opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gmin z terenu województwa mazowieckiego. Dofinansowaniu będą podlegać zadania, które zakończone zostaną do dnia 15.12.2015 r. Wysokość dofinansowania określona została na poziomie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu - nie więcej niż 40.000,00 zł.

Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011