flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Aktualności » Strategia Rozwoju Gminy

Aktualności

Nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

09.03.2016
więcej »

Program Ochrony Środowiska

02.07.2015
więcej »

Lokalny Plan Rewitalizacji

02.07.2015
więcej »

Opracowanie Założeń

02.07.2015
więcej »

Strategia Rozwoju Gminy

02.07.2015
więcej »

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

02.07.2015
więcej »

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

02.07.2015
więcej »

Strategia Rozwoju Gminy

02.07.2015


Strategia Rozwoju Gminy to dokument planistyczny, który umożliwia zdefiniowanie mocnych i słabych stron jednostki, uporządkowanie i rozłożenie w czasie planowanych zadań realizacyjnych mających wymierny wpływ na rozwój obszaru funkcjonalnego w najbliższym i szerszym horyzoncie czasowym.Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego do skorzystania z naszych usług w zakresie opracowania dokumentu Strategii Rozwoju Gminy.
Firma Contract Consulting Spółka z o.o. oferuje wykonanie dokumentu Strategii Rozwoju zgodnie z obowiązującą metodyką wykonania dokumentu, w dogodnym dla Zamawiającego terminie.

Obecnie opracowujemy Strategie Rozwoju dla następujących jednostek samorządu terytorialnego:
W ostatnim okresie firma Contract Consulting wykonała Strategie Rozwoju dla:

Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011