flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Aktualności » Lokalny Plan Rewitalizacji

Aktualności

Nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

09.03.2016
więcej »

Program Ochrony Środowiska

02.07.2015
więcej »

Lokalny Plan Rewitalizacji

02.07.2015
więcej »

Opracowanie Założeń

02.07.2015
więcej »

Strategia Rozwoju Gminy

02.07.2015
więcej »

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

02.07.2015
więcej »

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

02.07.2015
więcej »

Lokalny Plan Rewitalizacji

02.07.2015


Rewitalizacja rozumiana jest jako kompleksowe i wielowymiarowe wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych wymaga synergii kilku zagadnień związanych z poprawą jakości życia mieszkańców, rozwojem gospodarczym regionu, poprawą stanu środowiska naturalnego oraz substancji technicznej budynków w zdegradowanym obszarze.Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego do skorzystania z naszych usług w zakresie opracowania Lokalnego Planu Rewitalizacji.

Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011