flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Aktualności » Program Ochrony Środowiska

Aktualności

Nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

09.03.2016
więcej »

Program Ochrony Środowiska

02.07.2015
więcej »

Lokalny Plan Rewitalizacji

02.07.2015
więcej »

Opracowanie Założeń

02.07.2015
więcej »

Strategia Rozwoju Gminy

02.07.2015
więcej »

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

02.07.2015
więcej »

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

02.07.2015
więcej »

Program Ochrony Środowiska

02.07.2015


Ustawa Prawo Ochrony Środowiska stanowi podstawę do założeń, celów, priorytetów i harmonogramu działań, które ujęte są w Programie Ochrony Środowiska. W swym kształcie Program Ochrony Środowiska określa cele długoterminowe, a także wskazuje zadania w najbliższym czteroletnim horyzoncie krótkoterminowym.Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego do skorzystania z naszych usług w zakresie opracowania Programu Ochrony Środowiska.

Program Ochrony Środowiska określa zadania własne Gminy finansowane ze środków częściowo własnych lub własnych, zadania finansowane ze środków przedsiębiorstw lub środków zewnętrznych, które wpłyną na harmonijny rozwój obszaru funkcjonalnego w aspekcie długotrwałego i zrównoważonego rozwoju uwzględniającego zagadnienia szeroko pojętej ochrony środowiska.

Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011