flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Analizy i badania » Dokumentacja przetargowa dla projektu

Analizy i badania

Wodociąg w Gminie Parczew

Dokumentacja przetargowa dla projektu


Na zlecenie Gminy Parczew firma Contract Consulting przygotowała dokumentację przetargową, która następnie została uzgodniona z jednostką opiniującą, dotycząca projektu "Budowy wodociągu wiejskiego wraz ze stacją wodociągową" w miejscowościach Przewłoka, Wola Przewłocka i Zaniówka w województwie lubelskim. Contract Consulting przygotowało także studium wykonalności dla przedmiotowej inwestycji, stanowiące kolejny element kompleksowej obsługi konsultingowej obejmującej przygotowanie dokumentacji dla projektu współfinansowanego w ramach programu PHARE 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza.

Realizowana inwestycja miała obejmować realizację stacji wodociągowej oraz 17,4 km sieci wodociągowej wraz z 245 przyłączami. Dokumentację przygotowano zarówno w j. polskim jak i angielskim. Opracowanie zostało bez uwag zaakceptowane przez Ministerstwo Gospodarki oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie. Koszt realizacji przedsięwzięcia pokryty miał być w 30 % przez Beneficjanta a pozostałe 70 % w ramach programu PHARE 2000.

Wartość inwestycji: ok. 1,6 mln PLN.

Wodociąg w Gminie Parczew

Dokumentacja przetargowa dla projektu
więcej »

Analiza rynku nieruchomości

Badania marketingowe
więcej »

Analiza opłacalności inwestycji

Adaptacja pomieszczeń szpitalnych
więcej »

Analiza efektywności ekonomicznej

Przebudowa drogi
więcej »

Analiza dla Grudnik Kraków

Analiza czynszów najmu
więcej »

Analiza finansowo-ekonomiczna

Budowa kanalizacji
więcej »

Gospodarka wodno-ściekowa

Analiza techniczno-ekonomiczna
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011