flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Analizy i badania » Adaptacja pomieszczeń szpitalnych

Analizy i badania

Analiza opłacalności inwestycji
w SPZOZ Myślenice

Adaptacja pomieszczeń szpitalnych


Przedmiotem opracowania jest analiza opłacalności inwestycji polegającej na adaptacji istniejących pomieszczeń szpitalnych SPZOZ w Myślenicach wraz z przekazaniem zadań związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Stację Dializ, Oddział Nefrologiczny oraz Poradnię Nefrologiczną. Inwestycja była planowana w dwóch wariantach:
  • realizacja inwestycji i prowadzenie działalności we własnym zakresie przez SPZOZ w Myślenicach
  • dzierżawa pomieszczeń szpitala i realizacja inwestycji i prowadzenie działalności przez inwestora zewnętrznego
Opracowanie miało na celu zarekomendowanie optymalnego rozwiązania planowanej inwestycji z punktu widzenia organu założycielskiego. Analiza wykonana przez Contract Consulting obejmuje okres 10 lat po zakończeniu inwestycji z uwzględnieniem obecnych warunków i współczynników związanych ze Stacją Dializ SPZOZ w Myślenicach.

Wodociąg w Gminie Parczew

Dokumentacja przetargowa dla projektu
więcej »

Analiza rynku nieruchomości

Badania marketingowe
więcej »

Analiza opłacalności inwestycji

Adaptacja pomieszczeń szpitalnych
więcej »

Analiza efektywności ekonomicznej

Przebudowa drogi
więcej »

Analiza dla Grudnik Kraków

Analiza czynszów najmu
więcej »

Analiza finansowo-ekonomiczna

Budowa kanalizacji
więcej »

Gospodarka wodno-ściekowa

Analiza techniczno-ekonomiczna
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011