flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Analizy i badania » Przebudowa drogi we Wrocławiu

Analizy i badania

Analiza efektywności ekonomicznej projektu dla
"BESCO" Elżbieta Stawarko, Bogdan Stawarko S.C.

Przebudowa drogi we Wrocławiu


Firma Contract Consulting na zlecenie "BESCO" Elżbieta Stawarko, Bogdan Stawarko S.C. wykonała analizę efektywności ekonomicznej planowanego projektu. Celem sporządzonego opracowania było dostarczenie danych niezbędnych do podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięcia, Inwestorowi tj. Zarządowi Dróg i Komunikacji we Wrocławiu, samodzielnie finansującemu inwestycję.

Opracowanie zawierało porównanie wariantu inwestycyjnego i bezinwestycyjnego jako podstawy do wybrania korzystniejszego pod względem ekonomicznym rozwiązania. Projekt zakładał przebudowę odcinka ul. Wałbrzyskiej we Wrocławiu będącej drogą zbiorczą (Z1/2) od połączenia z ulicą Karmelkową do skrzyżowania z ulicą Kobierzycką wraz ze skrzyżowaniem ulic: Karmelkowej, Czekoladowej, Wałbrzyskiej i Zabrodzkiej. Modernizacja polegała na przebudowie istniejącej jezdni, zmianie geometrii i organizacji ruchu na skrzyżowaniu, przebudowie chodników, uporządkowaniu zieleni oraz przebudowie uzbrojenia. Założenia projektu zgodnie z Koncepcją Programowo - Przestrzenną opracowaną przez "BBKS - PROJEKT", zakładały zastąpienie istniejącego cztero-wlotowego skrzyżowania małym rondem cztero-wlotowym. Jezdnię zasadniczą zaprojektowano o szerokości 5,00 m, natomiast pierścień wewnętrzny o szerokości 3,00 m.

Całkowity koszt inwestycji brutto oszacowano na 5 294 000 PLN.

Wodociąg w Gminie Parczew

Dokumentacja przetargowa dla projektu
więcej »

Analiza rynku nieruchomości

Badania marketingowe
więcej »

Analiza opłacalności inwestycji

Adaptacja pomieszczeń szpitalnych
więcej »

Analiza efektywności ekonomicznej

Przebudowa drogi
więcej »

Analiza dla Grudnik Kraków

Analiza czynszów najmu
więcej »

Analiza finansowo-ekonomiczna

Budowa kanalizacji
więcej »

Gospodarka wodno-ściekowa

Analiza techniczno-ekonomiczna
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011