flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Analizy i badania » Budowa kanalizacji

Analizy i badania

Analiza finansowo-ekonomiczna
dla Gminy Przykona

Budowa kanalizacji w Zimotkach


Opracowany przez Contract Consulting dokument stanowił istotną część studium wykonalności dla projektu z zakresu systemów kanalizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie założeń i parametrów wynikających z realizacji inwestycji polegającej na zaopatrzeniu w infrastrukturę kanalizacji sanitarnej terenów rekreacyjnych w miejscowości Zimotki przy Zbiorniku Wodnym Przykona oraz wykazanie zasadności realizacji inwestycji w przypadku pozyskania na nią dofinansowania z zewnątrz. Z przeprowadzonych analiz finansowych i ekonomicznych wynikało, iż w przypadku dotacji z funduszy strukturalnych osiągnięte zostaną korzyści z przedsięwzięcia. Wskazuje to, że całkowite koszty zostaną zwrócone ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia.

Długofalowymi konsekwencjami realizacji projektu - budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimotki, a zarazem jego celem nadrzędnym jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy Przykona oraz zapewnienie inwestorom i turystom podstawowej infrastruktury komunalnej.

Całkowity koszt planowanego w Gminie Przykona przedsięwzięcia wynosi 1 450 517 PLN.

Wodociąg w Gminie Parczew

Dokumentacja przetargowa dla projektu
więcej »

Analiza rynku nieruchomości

Badania marketingowe
więcej »

Analiza opłacalności inwestycji

Adaptacja pomieszczeń szpitalnych
więcej »

Analiza efektywności ekonomicznej

Przebudowa drogi
więcej »

Analiza dla Grudnik Kraków

Analiza czynszów najmu
więcej »

Analiza finansowo-ekonomiczna

Budowa kanalizacji
więcej »

Gospodarka wodno-ściekowa

Analiza techniczno-ekonomiczna
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011