flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Analizy i badania » Analiza techniczno-ekonomiczna dokumentacji

Analizy i badania

Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie

Analiza techniczno-ekonomiczna dokumentacji


Przedmiotem opracowania wykonanego przez Contract Consulting była analiza techniczno-ekonomiczna dokumentacji dla projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie - Projekt 2000/PL/16/PE/14 - II faza". Opracowanie oceniło posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektu, z punktu widzenia optymalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych przedsięwzięcia.

Zasadniczym celem analizy było rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w mieście Olsztyn poprzez optymalizację rozwiązań inwestycyjnych zawartych w posiadanych przez Zamawiającego dokumentach. Opracowanie dostarczyło Zamawiającemu informacje, niezbędne do podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięcia. Zaprezentowane dane mogły być podstawą do zmiany zakresu rzeczowego planowanych inwestycji i ewentualnych zmian rozwiązań technologicznych w celu dostosowania projektu do posiadanego Memorandum finansowego i wniosku o wsparcie rozważanego przedsięwzięcia w ramach Funduszu ISPA.

Opracowanie zostało wykonane na zlecenie Gminy Miasta Olsztyn. Projekt dotyczący gospodarki wodno-ściekowej w Olsztynie stanowił drugą fazę projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna", który został zatwierdzony przez Komitet Zarządzający ISPA w 2000 r. i który został zrealizowany. Miasto Olsztyn zdecydowało się zgłosić drugą część projektu, której celem jest osiągnięcie kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej miasta. Zgłoszony wniosek o dofinansowanie w ramach funduszu ISPA również został zatwierdzony. Jednak występujące rozbieżności finansowe pomiędzy poszczególnymi dokumentami będącymi podstawą do realizacji inwestycji wymagały dokładnej analizy techniczno-ekonomicznej.

Wodociąg w Gminie Parczew

Dokumentacja przetargowa dla projektu
więcej »

Analiza rynku nieruchomości

Badania marketingowe
więcej »

Analiza opłacalności inwestycji

Adaptacja pomieszczeń szpitalnych
więcej »

Analiza efektywności ekonomicznej

Przebudowa drogi
więcej »

Analiza dla Grudnik Kraków

Analiza czynszów najmu
więcej »

Analiza finansowo-ekonomiczna

Budowa kanalizacji
więcej »

Gospodarka wodno-ściekowa

Analiza techniczno-ekonomiczna
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011