flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Biznes plany » Przystosowanie budynku na funkcję hotelową

Biznes plany

Hotel Pegaz

Przystosowanie budynku na funkcję hotelową


Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane było w ciągu terenów działek gruntowych o charakterze budowlanym tworzących wschodnią pierzeję ulicy D-ra Twardego. Teren położony był w obszarze o funkcji komercyjnej. Teren inwestycji obejmował działki o łącznym polu powierzchni 5.400 m2, na których zrealizowana została inwestycja p.n. "Budynek użytkowy z funkcją mieszkalną na wyższych piętrach".

Celem adaptacji było przystosowanie istniejącej substancji budowlanej lokalu użytkowego, pozostającej aktualnie w stanie surowym zamkniętym, na funkcję hotelową o standardzie gwiazdkowym. Lokal użytkowy przeznaczony do adaptacji na cele hotelowe i konferencyjne (hotel, restauracja i sala konferencyjna) stanowił trzy kondygnacje skrzydła południowego (hotel i restauracja), oraz hali głównej (sala konferencyjna), w budynku użytkowym z funkcją mieszkalną na wyższych piętrach w stanie surowym, zamkniętym.

Po przeprowadzonych pracach adaptacyjnych powierzchnię lokalu zlokalizowaną na parterze zajmować będzie restauracja przyhotelowa przewidziana dla 52 miejsc, która będzie dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. W tej samej kondygnacji znajdzie się całe zaplecze restauracji, w tym: kuchnia i zaplecze socjalne pracowników kuchni. W kondygnacji parteru zlokalizowana będzie również recepcja hotelowa, oraz klatka schodowa wydzielona dla gości hotelowych. W kondygnacji I piętra części hotelowej przewidziano pokoje hotelowe. Ponadto w kondygnacji tej przewidziano pomieszczenia magazynowe (czystej i brudnej bielizny) oraz obsługi hotelowej. W kondygnacji II piętra również miały zostać wykonane pokoje hotelowe oraz pomieszczenia magazynowe i obsługi hotelowej analogiczne jak na I piętrze.

Opracowanie wykonane przez Contract Consulting obejmowało: analizę zakresu remontu i modernizacji wraz z oszacowaniem kosztów i z harmonogramem realizacji, przeprowadzono ponadto analizę SWOT (słabych i mocnych stron), analizę rynku i konkurencji, propozycję planu marketingowego z wyszczególnieniem zalecanych działań i ich kosztów oraz analizę finansową (metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych).

Hotel Pegaz

Przystosowanie budynku
więcej »

"Sosnowiec-Zagórze"

Zakup nieruchomości przemysłowej
więcej »

Adaptacja budynku

Adaptacja budynku
więcej »

Inwestycje deweloperskie

Opracowywanie dokumentacji
więcej »

Budowa budynku biurowego

Budynek biurowy
więcej »

Przedsiębiorstwo Budowlane

Remont i budowa budynku mieszkalnego
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011