flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Ekspertyzy i raporty » Analiza techniczno-ekonomiczna dokumentacji

Ekspertyzy i raporty

"Modernizacja Ronda Starzyńskiego w Warszawie"

Analiza porównawcza dokumentacji


Wykonana przez Contract Consulting opinia wydana została w zakresie zasadności wysokości kosztów realizacji inwestycji "Modernizacja Ronda Starzyńskiego" w Warszawie. Zakresem opracowania objęto analizę porównawczą:
  • kosztorysów inwestorskich
  • kosztorysów ślepych (przedmiar robót) opracowanych projektantów
  • zestawienia szacunkowych kosztów inwestycji "Estakady nad Rondem Starzyńskiego wraz z modernizacją ronda" opracowane przez autorów studium wykonalności
  • harmonogramu budowy "Estakad nad Rondem Starzyńskiego wraz z modernizacją ronda" opracowany przez Inwestora
Celem opinii było określenie i uzasadnienie różnic wynikłych w kosztach realizacji inwestycji oszacowanych przez uczestników procesu inwestycyjnego.

Orzeczenie na zlecenie TP S.A.

Prawidłowość kwalifikacji księgowej
więcej »

Modernizacja Ronda

Analiza porównawcza dokumentacji
więcej »

Regulacja stanu prawnego

Regulacja stanu prawnego bazy paliw
więcej »

Przebudowa drogi wojewódzkiej

Raport oddziaływania na środowisko
więcej »

Opinia prawna

Problematyka podatkowa
więcej »

Przebudowa ul. Towarowej

Raport oddziaływania na środowisko
więcej »

Rozwój turystyki

Raport oddziaływania na środowisko
więcej »

Przebudowa drogi wojewódzkiej

Raport oddziaływania na środowisko
więcej »

Ekspertyza techniczno-budowlana

Ekspertyza budynku
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011