flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Ekspertyzy i raporty » Raport oddziaływania na środowisko

Ekspertyzy i raporty

"Przebudowa ul. Towarowej w Świdnicy
w kierunku Wrocław-Dzierżoniów"

Raport oddziaływania na środowisko


Przygotowany raport oddziaływania na środowisko stanowił element kompleksowej obsługi konsultingowej obejmującej m.in. przygotowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Projekt został zatwierdzony do realizacji przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uzyskując wysoką ocenę (52 punkty na 60 możliwych) i jest jedną z największych inwestycji drogowych realizowanych na Dolnym Śląsku. Projekt zakładał przebudowę ulicy Towarowej w mieście Świdnica zlokalizowanej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kopernika a skrzyżowaniem z ul. Westerplatte, na długości 1,145 km, ponadto odcinki drogi w ramach skrzyżowań i fragment ulicy Kopernika o łącznej długości ok. 400 m. Inwestycja stanowiła II etap rozbudowy korytarza komunikacyjnego miasta w kierunku Wrocław-Dzierżoniów tj. pomiędzy drogą krajową 35 a drogą wojewódzką 382. Ulica Towarowa miała się stać częścią drogi wojewódzkiej nr 382 (nowa trasa omijająca centrum miasta Świdnica). Projekt przewidywał rozbiórkę ulicy na całej jej długości i szerokości wraz ze skrzyżowaniami i chodnikami oraz przebudowę kolidujących sieci.

Całkowity koszt inwestycji (brutto) oszacowany został na 8 867 586,00 PLN, w tym koszty kwalifikowane 8 657 478,00 PLN.

Orzeczenie na zlecenie TP S.A.

Prawidłowość kwalifikacji księgowej
więcej »

Modernizacja Ronda

Analiza porównawcza dokumentacji
więcej »

Regulacja stanu prawnego

Regulacja stanu prawnego bazy paliw
więcej »

Przebudowa drogi wojewódzkiej

Raport oddziaływania na środowisko
więcej »

Opinia prawna

Problematyka podatkowa
więcej »

Przebudowa ul. Towarowej

Raport oddziaływania na środowisko
więcej »

Rozwój turystyki

Raport oddziaływania na środowisko
więcej »

Przebudowa drogi wojewódzkiej

Raport oddziaływania na środowisko
więcej »

Ekspertyza techniczno-budowlana

Ekspertyza budynku
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011