flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Ekspertyzy i raporty » Raport oddziaływania na środowisko

Ekspertyzy i raporty

"Rozwój turystyki wokół Jeziora Gopło"

Raport oddziaływania na środowisko


Raport oddziaływania na środowisko wraz ze studium wykonalności sporządzony został na potrzeby aplikowania o dofinansowanie projektu ze środków pomocowych: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) - 25%, Budżetu Państwa - 10% oraz funduszy UE w ramach Programu PHARE 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza - 45% kosztów zadania.

Projekt obejmował budowę sieci kanalizacyjnej o długości 85 230 m wraz z przepompowniami o całkowitej przepustowości 1 730 m3/dobę w gminach położonych w obszarze zlewni Jeziora Gopło w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Inwestycja związana była z planami budowy 85,23 km sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami. Beneficjentem wspomnianego projektu jest Związek Gmin Zlewni Jeziora Gopło z siedzibą w Kruszwicy (gmina Jeziora Wielkie, gmina Kruszwica, gmina Strzelno, gmina Piotrków Kujawski, gmina Dobre i Miasto Radziejów).

Koncepcją projektu była budowa nowych odcinków kanalizacji i pełne wykorzystanie mocy przerobowych istniejących oczyszczalni ścieków położonych na obszarze zlewni Jeziora Gopło, co pozwoliłoby na likwidację rozproszonych ognisk skażeń środowiska na terenach poszczególnych gmin, a przez to poprawę poziomu jakości życia ludności.

Wartość inwestycji: ok. 25 mln PLN.

Orzeczenie na zlecenie TP S.A.

Prawidłowość kwalifikacji księgowej
więcej »

Modernizacja Ronda

Analiza porównawcza dokumentacji
więcej »

Regulacja stanu prawnego

Regulacja stanu prawnego bazy paliw
więcej »

Przebudowa drogi wojewódzkiej

Raport oddziaływania na środowisko
więcej »

Opinia prawna

Problematyka podatkowa
więcej »

Przebudowa ul. Towarowej

Raport oddziaływania na środowisko
więcej »

Rozwój turystyki

Raport oddziaływania na środowisko
więcej »

Przebudowa drogi wojewódzkiej

Raport oddziaływania na środowisko
więcej »

Ekspertyza techniczno-budowlana

Ekspertyza budynku
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011