flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Ekspertyzy i raporty » Raport oddziaływania na środowisko

Ekspertyzy i raporty

Przebudowa drogi wojewódzkiej
Bukowiec Opoczyński - Opoczno

Raport oddziaływania na środowisko


Opracowanie sporządzone przez Contract Consulting zostało wykonane do projektu budowlanego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Bukowiec Opoczyński - Opoczno.

Przedmiotem raportu jest przebudowa drogi wojewódzkiej, obejmująca poszerzenie jezdni, wzmocnienie istniejącej konstrukcji, budowę dwóch zatok autobusowych oraz zapewnienie właściwego odwodnienia drogi. Rozpatrywana w raporcie droga wojewódzka nr 726 łączy Rawę Mazowiecką z Żarnowem. Analizowany odcinek zlokalizowany jest na północ od miasta Opoczno. Na tym odcinku droga przebiega w terenie równinnym, głównie na obszarze niezabudowanym (pola). Odcinek końcowy o długości ok. 90 m przebiega w granicach administracyjnych miasta Opoczno.

Opracowanie obejmuje pełny zakres zagadnień związanych ze środowiskiem, przewidzianych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62/2001 poz. 627). Raport został opracowany na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Orzeczenie na zlecenie TP S.A.

Prawidłowość kwalifikacji księgowej
więcej »

Modernizacja Ronda

Analiza porównawcza dokumentacji
więcej »

Regulacja stanu prawnego

Regulacja stanu prawnego bazy paliw
więcej »

Przebudowa drogi wojewódzkiej

Raport oddziaływania na środowisko
więcej »

Opinia prawna

Problematyka podatkowa
więcej »

Przebudowa ul. Towarowej

Raport oddziaływania na środowisko
więcej »

Rozwój turystyki

Raport oddziaływania na środowisko
więcej »

Przebudowa drogi wojewódzkiej

Raport oddziaływania na środowisko
więcej »

Ekspertyza techniczno-budowlana

Ekspertyza budynku
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011