flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Fundusze UE dla JST » MPK Sp. z o.o. Inowrocław

Pozyskane fundusze UE dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Zakup sprzętu wraz z modernizacją infrastruktury
dla MPK Sp. z o.o. w mieście Inowrocławiu

Kompleksowe doradztwo


Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz ze studium wykonalności i kompleksowym doradztwem przy przygotowaniu projektu. Wniosek przygotowany w ramach ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizuje cele Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Lokalnego poprzez bezpośrednie powiązanie z działaniem 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, podziałanie 1.1.2 Infrastruktura transportu publicznego. Projekty realizowane w ramach działania 1.1, poddziałanie 1.1.2 ZPORR mają służyć m. in. poprawie miejskiego systemu transportu publicznego w celu zwiększenia atrakcyjności miasta o liczbie mieszkańców powyżej 50 000.

Inwestycja zlokalizowana w mieście Inowrocławiu oddziałuje na całym jego terenie. Na projekt składały się następujące działania: remont hali obsługi technicznej autobusów, przystosowanie zjazdów dla linii autobusowych, zakup autobusów, zakup i montaż systemu "elektroniczne bilety", przedłużenie i wzmocnienie linii autobusowych nr 1, nr 8, nr 10 i nr 19.

Przedmiotowy projekt odpowiada na problemy społeczności lokalnej, przyczyniając się do poprawy stanu technicznego pojazdów komunikacji miejskiej. Wymienione zostaną 4 szt. autobusów, co stanowi 10 % całego taboru MPK i 22 % najstarszego, przestarzałego, niedostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, 19 - 21 letniego taboru. Wymiana starego taboru przyczyni się do redukcji emisji spalin i hałasu komunikacyjnego. Wprowadzenie systemu biletów elektronicznych pozwoli na optymalizowanie przebiegu linii komunikacyjnych.

Całkowity koszt inwestycji (brutto) oszacowany został na 4 337 078,27 PLN, tj. 3 554 982,19 PLN (netto), co w całości stanowi koszty kwalifikowane do współfinansowania.

Zakup sprzętu i modernizacja

Kompleksowe doradztwo
więcej »

Termomodernizacja budynków

Mechanizm Finansowy EOG
więcej »

Remont budynku Komisariatu

ZPORR działanie 3.3
więcej »

Centrum Wystawienniczo-Regionalne

ZPORR działanie 3.2
więcej »

Przebudowa ul. Towarowej

ZPORR działanie 1.1
więcej »

Odciążenie układu komunikacyjnego

Projekt aplikujący do ZPORR działanie 1.1
więcej »

Budowa wodociągu wiejskiego

Kompleksowa obsługa konsultingowa
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011