flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Fundusze UE dla JST » Powiat Turek

Pozyskane fundusze UE dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej Powiatu Tureckiego

Mechanizm Finansowy EOG


Przygotowane studium wykonalności dla projektu współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG stanowiło element kompleksowej obsługi konsultingowej wykonanej przez Contract Consulting dla jednostki samorządu terytorialnego Powiat Turecki.

Projekt przewidywał kompleksową termomodernizację zespołu budynków w Zespole Szkół Rolniczych (ZSR) w Kaczkach Średnich (budynek szkoły, internatu, sali gimnastycznej, stołówki) - gmina wiejska Turek oraz budynku Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Turku - gmina miejska Turek. Celem opracowania było dostarczenie danych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, zarówno samemu inwestorowi, jak i instytucji finansującej, która dokonuje oceny inwestycji. Opracowanie zawierało uwarunkowania prawne, techniczne, finansowe, ekonomiczne i związane ze środowiskiem naturalnym projektu inwestycyjnego. Głównym celem projektu było zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez ochronę środowiska w tym środowiska ludzkiego, redukując m.in. zanieczyszczenia (w tym dwutlenku węgla).

Projekt przyczynił się do oszczędności zasobów energetycznych, a tym samym do obniżenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej Powiatu Tureckiego. Cel ten jest zgodny z celami Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Całkowity koszt inwestycji brutto skalkulowano na 1 800 515,57 PLN. Wszystkie wydatki stanowiły koszty kwalifikowane do dofinansowania. Zakładany poziom dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego wynosił 85 %, wkład własny Beneficjenta tj. pochodzący z budżetu powiatu tureckiego wynosił 15 %.

Zakup sprzętu i modernizacja

Kompleksowe doradztwo
więcej »

Termomodernizacja budynków

Mechanizm Finansowy EOG
więcej »

Remont budynku Komisariatu

ZPORR działanie 3.3
więcej »

Centrum Wystawienniczo-Regionalne

ZPORR działanie 3.2
więcej »

Przebudowa ul. Towarowej

ZPORR działanie 1.1
więcej »

Odciążenie układu komunikacyjnego

Projekt aplikujący do ZPORR działanie 1.1
więcej »

Budowa wodociągu wiejskiego

Kompleksowa obsługa konsultingowa
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011