flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Fundusze UE dla JST » Urząd Miejski w Świdnicy

Pozyskane fundusze UE dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Przebudowa ul. Towarowej w Świdnicy
w kierunku Wrocław-Dzierżoniów

Realizacja w ramach ZPORR działanie 1.1


Przygotowany wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowił element kompleksowej obsługi konsultingowej obejmującej również przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko oraz studium wykonalności. Wniosek przygotowany w ramach ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, priorytet 1. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, działanie 1.1. - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu drogowego, poddziałanie 1.1.1. - Infrastruktura drogowa.

Projekt został zatwierdzony do realizacji przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uzyskując wysoką ocenę (52 punkty na 60 możliwych) i jest jedną z największych inwestycji drogowych realizowanych na Dolnym Śląsku. Projekt zakłada przebudowę ulicy Towarowej w mieście Świdnica zlokalizowanej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kopernika a skrzyżowaniem z ul. Westerplatte, na długości 1,145 km ponadto odcinki drogi w ramach skrzyżowań i fragment ulicy Kopernika o łącznej długości ok. 400 m.

Inwestycja stanowi II etap rozbudowy korytarza komunikacyjnego miasta w kierunku Wrocław-Dzierżoniów tj. pomiędzy drogą krajową 35 a drogą wojewódzką 382. Ulica Towarowa ma się stać częścią drogi wojewódzkiej nr 382 (nowa trasa omijająca centrum miasta Świdnica). Wzdłuż projektowanego odcinka ul. Kopernika zaprojektowano samodzielny ciąg rowerowo - pieszy o szerokości 3,5 m, w tym ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szer. 2,00 m, chodnik 1,5 m.

Całkowity koszt inwestycji (brutto) oszacowany został na 8 867 586,00 PLN, w tym koszty kwalifikowane 8 657 478,00 PLN.

Zakup sprzętu i modernizacja

Kompleksowe doradztwo
więcej »

Termomodernizacja budynków

Mechanizm Finansowy EOG
więcej »

Remont budynku Komisariatu

ZPORR działanie 3.3
więcej »

Centrum Wystawienniczo-Regionalne

ZPORR działanie 3.2
więcej »

Przebudowa ul. Towarowej

ZPORR działanie 1.1
więcej »

Odciążenie układu komunikacyjnego

Projekt aplikujący do ZPORR działanie 1.1
więcej »

Budowa wodociągu wiejskiego

Kompleksowa obsługa konsultingowa
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011