flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Fundusze UE dla JST » Miasto Łeba

Pozyskane fundusze UE dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Odciążenie układu komunikacyjnego
miasta Łeby z poprawą dostępności do portu

Projekt aplikujący do ZPORR działanie 1.1


Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz ze studium wykonalności i kompleksowym doradztwem przy przygotowaniu projektu. Wniosek przygotowany w ramach ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, priorytet 1. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, działanie 1.1. - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu drogowego, poddziałanie 1.1.1. - Infrastruktura drogowa.

Projekt ten obejmuje budowę: drogi "wschodniej" szer. 7,0 m i długości 1,93 km, mostu drogowego o nośności 40t na kanale Chełst, nowego przejazdu kolejowego klasy "B", podwyższenie klasy istniejącego przejazdu kolejowego z "D" na "C", drogi "zachodniej" o szerokości 6,0 m i długości 1,22 km w Gminie Miejskiej Łeba, powiat Lęborski w województwie pomorskim. Koncepcją projektu jest budowa dróg "obwodowych", co pozwoli na ograniczenie ruchu na obecnej osi komunikacyjnej miasta, jaką jest ulica Kościuszki. Ograniczenie ruchu poprawi jakość życia mieszkańców, spowoduje wzrost atrakcyjności turystycznej, wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne oraz zabezpieczy obiekty zabytkowe w centrum miasta przed negatywnym wpływem motoryzacji.

Planowana inwestycja poprawi znacząco dostęp do portu morskiego miasta Łeba, którego potencjał obecnie nie jest skutecznie wykorzystywany. Obwodnica wschodnia stanowić będzie główny wjazd do miasta i przejmie dotychczasową funkcję ul. Kościuszki, która ma docelowo zostać przekształcona w deptak w części położonej w centrum miasta. Całkowita długość projektowanych dróg wynosi 3 152 m w tym: obwodnica wschodnia (licząc do osi ronda przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką) 1 930 m, natomiast obwodnica zachodnia (mierzona jak wyżej) 1 222 m.

Koszt inwestycji: 18 197 040 PLN.

Zakup sprzętu i modernizacja

Kompleksowe doradztwo
więcej »

Termomodernizacja budynków

Mechanizm Finansowy EOG
więcej »

Remont budynku Komisariatu

ZPORR działanie 3.3
więcej »

Centrum Wystawienniczo-Regionalne

ZPORR działanie 3.2
więcej »

Przebudowa ul. Towarowej

ZPORR działanie 1.1
więcej »

Odciążenie układu komunikacyjnego

Projekt aplikujący do ZPORR działanie 1.1
więcej »

Budowa wodociągu wiejskiego

Kompleksowa obsługa konsultingowa
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011