flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Fundusze UE dla JST » Gmina Parczew

Pozyskane fundusze UE dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Budowa wodociągu wiejskiego
wraz ze stacją wodociągową w gminie Parczew

Kompleksowa obsługa konsultingowa


Przygotowane przez Contract Consulting studium wykonalności stanowiło element kompleksowej obsługi konsultingowej obejmującej m.in. przygotowanie dokumentacji przetargowej dla projektu współfinansowanego w ramach programu PHARE 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza. Na zlecenie Gminy Parczew przygotowana i następnie uzgodniona z jednostką opiniującą została dokumentacja przetargowa dotycząca projektu "Budowy wodociągu wiejskiego wraz ze stacją wodociągową" w miejscowościach Przewłoka, Wola Przewłocka i Zaniówka w województwie lubelskim. Inwestycja obejmowała realizację stacji wodociągowej oraz 17,4 km sieci wodociągowej wraz z 245 przyłączami. Dokumentację przygotowano zarówno w j. polskim jak i angielskim. Opracowanie zostało bez uwag zaakceptowane przez Ministerstwo Gospodarki oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie. Koszt realizacji przedsięwzięcia pokryty miał być w 30 % przez Beneficjanta a pozostałe 70 % w ramach programu PHARE 2000.

Wartość inwestycji: ok. 1,6 mln PLN.

Zakup sprzętu i modernizacja

Kompleksowe doradztwo
więcej »

Termomodernizacja budynków

Mechanizm Finansowy EOG
więcej »

Remont budynku Komisariatu

ZPORR działanie 3.3
więcej »

Centrum Wystawienniczo-Regionalne

ZPORR działanie 3.2
więcej »

Przebudowa ul. Towarowej

ZPORR działanie 1.1
więcej »

Odciążenie układu komunikacyjnego

Projekt aplikujący do ZPORR działanie 1.1
więcej »

Budowa wodociągu wiejskiego

Kompleksowa obsługa konsultingowa
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011