flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Studia wykonalności » Budowa kanalizacji sanitarnej

Studia wykonalności

Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracji Inowrocław

Budowa kanalizacji sanitarnej


Firma Contract Consulting Sp. z o.o. opracowała w maju 2008 r. na zlecenie Gminy Miasto Inowrocław studium wykonalności na potrzeby konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.1Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Projekt obejmował budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicach: Poznańskiej, Skrytej, Rąbińskiej, Bursztynowej, Długiej, Św. Ducha, Wielkopolskiej; kanalizacji deszczowej w ul. Św. Ducha oraz sieci wodociągowej w ul. Św. Ducha. Celem inwestycji była poprawa stanu sanitarnego części miasta objętego inwestycją, podniesienie jakości życia mieszkańców Inowrocławia, zwiększenie aktywności inwestycyjnej miasta, lepsza ochrona przyrody w obrębie miasta jak również lepsze wykorzystanie mocy przerobowych oczyszczalni ścieków. Przewidywanym skutkiem realizacji projektu miał być również wzrost ruchu turystycznego, na skutek poprawy jakości środowiska naturalnego.

Całkowita wartość inwestycji to ok. 3 289 845,02 PLN, z czego koszty kwalifikowane stanowiły 3 194 859,10 zł. Wnioskowany poziom dofinansowania wynosił 81,34%, co stanowiło kwotę 2 598 740,13 PLN.

Budowa parkingów strategicznych

Budowa dziewięciu parkingów
więcej »

Gospodarka wodno-ściekowa

Budowa kanalizacji sanitarnej
więcej »

Przebudowa dróg powiatowych

Przebudowa prawie 230 km dróg
więcej »

Modernizacja infrastruktury

Zakup sprzętu i remonty
więcej »

Modernizacja Al. Jerozolimskich

Przebudowa drogi i budowa estakad
więcej »

Modernizacja nawierzchni ulicy

Wymiana nawierzchni
więcej »

Rewitalizacja terenu poprzemysłowego

Budowa krytej pływalni i ronda
więcej »

Przebudowa drogi

Przebudowa drogi o długości 1 km
więcej »

Przebudowa drogi

Droga powiatowa o długości 3 km
więcej »

Poprawa jakości wody pitnej

Rozbudowa sieci wodociągowej
więcej »

Rozwój turystyki

Budowa sieci kanalizacyjnej
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011