flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Studia wykonalności » Przebudowa 230 km dróg

Studia wykonalności

Przebudowa dróg powiatowych
na terenie powiatu węgrowskiego

Przebudowa prawie 230 km dróg


Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie współpracował z firmą konsultingowa Contract Consulting w zakresie przygotowania projektu inwestycyjnego "Przebudowa dróg powiatowych o łącznej długości 229,665 km na terenie powiatu węgrowskiego", starającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Przedmiotem projektu była przebudowa 229,665 km dróg powiatowych przebiegających przez obszar gmin: Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno, Węgrów; powiatu węgrowskiego. Na przedsięwzięcie składały się fragmenty 27 zamiejskich dróg powiatowych oraz 13 ulic w obrębie miast Węgrów i Łochów. Przedsięwzięcie podzielone zostało na 51 odcinków zgrupowanych w 17 zadaniach inwestycyjnych. Projektowana inwestycja jest elementem kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych na terenie powiatu, z których większość jest w złym stanie technicznym.

Całkowity koszt realizacji 17 zadań składających się na całość inwestycji skalkulowano na 75 419 060 PLN brutto.

Budowa parkingów strategicznych

Budowa dziewięciu parkingów
więcej »

Gospodarka wodno-ściekowa

Budowa kanalizacji sanitarnej
więcej »

Przebudowa dróg powiatowych

Przebudowa prawie 230 km dróg
więcej »

Modernizacja infrastruktury

Zakup sprzętu i remonty
więcej »

Modernizacja Al. Jerozolimskich

Przebudowa drogi i budowa estakad
więcej »

Modernizacja nawierzchni ulicy

Wymiana nawierzchni
więcej »

Rewitalizacja terenu poprzemysłowego

Budowa krytej pływalni i ronda
więcej »

Przebudowa drogi

Przebudowa drogi o długości 1 km
więcej »

Przebudowa drogi

Droga powiatowa o długości 3 km
więcej »

Poprawa jakości wody pitnej

Rozbudowa sieci wodociągowej
więcej »

Rozwój turystyki

Budowa sieci kanalizacyjnej
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011