flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Studia wykonalności » Modernizacja infrastruktury MPK

Studia wykonalności

Modernizacja infrastruktury
MPK Sp. z o.o. w Inowrocławiu

Zakup sprzętu i remonty


Firma Contract Consulting wykonała studium wykonalności dla przedmiotowej inwestycji, która zlokalizowana była w mieście Inowrocławiu i oddziaływała na całym jego terenie. Na projekt składały się następujące działania: remont hali obsługi technicznej autobusów, przystosowanie zjazdów dla linii autobusowych, zakup autobusów, zakup i montaż systemu "elektroniczne bilety", przedłużenie i wzmocnienie linii autobusowych nr 1, nr 8, nr 10 i nr 19.

Przedmiotowy projekt odpowiada na problemy społeczności lokalnej, przyczyniając się do poprawy stanu technicznego pojazdów komunikacji miejskiej. Wymienione zostaną 4 szt. autobusów, co stanowi 10 % całego taboru MPK i 22 % najstarszego, przestarzałego, niedostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, 19 - 21 letniego taboru. Wymiana starego taboru przyczyni się do redukcji emisji spalin i hałasu komunikacyjnego. Wprowadzenie systemu biletów elektronicznych pozwoli na optymalizowanie przebiegu linii komunikacyjnych.

Całkowity koszt inwestycji (brutto) oszacowany został na 4 337 078,27 PLN.

Budowa parkingów strategicznych

Budowa dziewięciu parkingów
więcej »

Gospodarka wodno-ściekowa

Budowa kanalizacji sanitarnej
więcej »

Przebudowa dróg powiatowych

Przebudowa prawie 230 km dróg
więcej »

Modernizacja infrastruktury

Zakup sprzętu i remonty
więcej »

Modernizacja Al. Jerozolimskich

Przebudowa drogi i budowa estakad
więcej »

Modernizacja nawierzchni ulicy

Wymiana nawierzchni
więcej »

Rewitalizacja terenu poprzemysłowego

Budowa krytej pływalni i ronda
więcej »

Przebudowa drogi

Przebudowa drogi o długości 1 km
więcej »

Przebudowa drogi

Droga powiatowa o długości 3 km
więcej »

Poprawa jakości wody pitnej

Rozbudowa sieci wodociągowej
więcej »

Rozwój turystyki

Budowa sieci kanalizacyjnej
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011