flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Studia wykonalności » Budowa krytej pływalni wraz z małym rondem

Studia wykonalności

Rewitalizacja terenu poprzemysłowego w Mikołowie

Budowa krytej pływalni wraz z małym rondem


Przedmiotem inwestycji jest budowa krytej pływalni z zagospodarowaniem przyległego terenu i budową małego ronda w miejscowości Mikołów. Wybudowany obiekt będzie wykorzystywany przez mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości w celach rekreacyjnych i sportowych, a przez dzieci i młodzież szkół, w godzinach lekcyjnych będzie służył jako element do przeprowadzania lekcji wychowania fizycznego. Projektowany obiekt umożliwi prowadzenie rozgrywek sportowych klubom działającym na terenie powiatu mikołowskiego. Przedsięwzięcie realizuje cele poddziałania 3.3.2 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w ramach ZPORR.

Wykonanie projektu wiąże się z realizacją następujących celów:
  • zwiększenie ilości nowych miejsc pracy związanych z funkcjonowaniem ośrodka oraz z przewidywanym wzrostem liczby turystów odwiedzających gminę
  • rozwój przedsiębiorczości na terenach zrewitalizowanych przyczyniający się do ożywienia społecznego i gospodarczego miasta
  • zapewnienie mieszkańcom gminy Mikołów oraz turystom atrakcyjnej bazy sportowo-rekreacyjnej umożliwiającej czynny wypoczynek niezależnie od pory roku, bez potrzeby odbywania czasochłonnych podróży do innych tego typu ośrodków
  • zapewnienie mieszkańcom możliwości poprawy stanu zdrowia i kondycji fizycznej
  • zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, a przez to zmniejszenie możliwości powstawania zjawisk patologicznych,
  • poprawienie dostępności infrastruktury sportowej
  • wsparcie lokalnych organizacji sportowych poprzez stworzenie wysokiej klasy bazy umożliwiającej treningi i przeprowadzanie zawodów sportowych, na poziomie lokalnym i regionalnym
Całkowity koszt inwestycji (brutto) wynosi 10 427 307 PLN.

Budowa parkingów strategicznych

Budowa dziewięciu parkingów
więcej »

Gospodarka wodno-ściekowa

Budowa kanalizacji sanitarnej
więcej »

Przebudowa dróg powiatowych

Przebudowa prawie 230 km dróg
więcej »

Modernizacja infrastruktury

Zakup sprzętu i remonty
więcej »

Modernizacja Al. Jerozolimskich

Przebudowa drogi i budowa estakad
więcej »

Modernizacja nawierzchni ulicy

Wymiana nawierzchni
więcej »

Rewitalizacja terenu poprzemysłowego

Budowa krytej pływalni i ronda
więcej »

Przebudowa drogi

Przebudowa drogi o długości 1 km
więcej »

Przebudowa drogi

Droga powiatowa o długości 3 km
więcej »

Poprawa jakości wody pitnej

Rozbudowa sieci wodociągowej
więcej »

Rozwój turystyki

Budowa sieci kanalizacyjnej
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011