flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Studia wykonalności » Rozbudowa sieci wodociągowej

Studia wykonalności

Poprawa jakości wody pitnej
dla Miasta i Gminy Świdnica

Rozbudowa sieci wodociągowej


Przygotowane na zlecenie Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. Studium Wykonalności stanowiło załącznik do wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków z Funduszy Strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Przedmiotowy projekt obejmuje siedem zadań realizowanych na terenie dwóch gmin (Miasto Świdnica i Gmina Świdnica) związanych z rozbudową i modernizacją sieci wodociągowej. Inwestycja obejmuje budowę zakładu uzdatniania wody o wydajności 10 tys. m3/dobę, wymianę sieci wodociągowej na odcinku 7,6 km, budowę magistrali wodociągowej o dł. 2 km oraz likwidację starych stacji uzdatniania wody.

Całkowita wartość inwestycji (brutto) wynosi 18 903 012,00 PLN.

Budowa parkingów strategicznych

Budowa dziewięciu parkingów
więcej »

Gospodarka wodno-ściekowa

Budowa kanalizacji sanitarnej
więcej »

Przebudowa dróg powiatowych

Przebudowa prawie 230 km dróg
więcej »

Modernizacja infrastruktury

Zakup sprzętu i remonty
więcej »

Modernizacja Al. Jerozolimskich

Przebudowa drogi i budowa estakad
więcej »

Modernizacja nawierzchni ulicy

Wymiana nawierzchni
więcej »

Rewitalizacja terenu poprzemysłowego

Budowa krytej pływalni i ronda
więcej »

Przebudowa drogi

Przebudowa drogi o długości 1 km
więcej »

Przebudowa drogi

Droga powiatowa o długości 3 km
więcej »

Poprawa jakości wody pitnej

Rozbudowa sieci wodociągowej
więcej »

Rozwój turystyki

Budowa sieci kanalizacyjnej
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011