flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Studia wykonalności » Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami

Studia wykonalności

Rozwój turystyki wokół Jeziora Gopło

Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami


Studium wykonalności wraz z raportem oddziaływania na środowisko przygotowane zostały na potrzeby aplikowania o dofinansowanie projektu ze środków pomocowych: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) 25%, Budżetu Państwa 10% oraz funduszy UE w ramach Programu PHARE 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza 45% kosztów zadania. Projekt ten obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej o długości 85 230 m wraz z przepompowniami o całkowitej przepustowości 1 730 m3/dobę w gminach położonych w obszarze zlewni Jeziora Gopło w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Beneficjentem wspomnianego projektu jest Związek Gmin Zlewni Jeziora Gopło z siedzibą w Kruszwicy. Koncepcją projektu jest budowa nowych odcinków kanalizacji i pełne wykorzystanie mocy przerobowych istniejących oczyszczalni ścieków położonych na obszarze zlewni Jeziora Gopło, co pozwoli na likwidację rozproszonych ognisk skażeń środowiska na terenach poszczególnych gmin, a przez to poprawę poziomu jakości życia ludności.

Wartość inwestycji: ok. 25 mln PLN.

Budowa parkingów strategicznych

Budowa dziewięciu parkingów
więcej »

Gospodarka wodno-ściekowa

Budowa kanalizacji sanitarnej
więcej »

Przebudowa dróg powiatowych

Przebudowa prawie 230 km dróg
więcej »

Modernizacja infrastruktury

Zakup sprzętu i remonty
więcej »

Modernizacja Al. Jerozolimskich

Przebudowa drogi i budowa estakad
więcej »

Modernizacja nawierzchni ulicy

Wymiana nawierzchni
więcej »

Rewitalizacja terenu poprzemysłowego

Budowa krytej pływalni i ronda
więcej »

Przebudowa drogi

Przebudowa drogi o długości 1 km
więcej »

Przebudowa drogi

Droga powiatowa o długości 3 km
więcej »

Poprawa jakości wody pitnej

Rozbudowa sieci wodociągowej
więcej »

Rozwój turystyki

Budowa sieci kanalizacyjnej
więcej »


Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011