flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Biuletyn » Aktualności

Biuletyn - aktualne artykuły

Przedsiębiorcy przygotowują się na pozyskiwanie dotacji

Aby pozyskać dotacje UE firmy będą musiały rzetelnie się do tego przygotować. Najlepiej już zacząć realizację projektów, aby w chwili ogłoszenia naborów nic nie mogło przedsiębiorcy zaskoczyć. Ważne jest, aby dotacja nie była warunkiem zrealizowania inwestycji a jedynie czynnikiem zwiększającym tempo rozwoju firmy. Szanse na otrzymanie dotacji wzrastają jeżeli firma jest świadoma wyzwania jakim jest proces aplikacyjny, realizacja ... więcej »

Dotacje UE na szkolenia pracowników JST

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły starać się o pozyskanie dofinansowania na realizację projektów ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji samorządowej. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki przewidziano dwie procedury aplikowania o środki finansowe w postaci projektów systemowych oraz konkursowych. Instytucją odpowiedzialną za wybór projektów ... więcej »

Inwestycje w gospodarstwach indywidualnych

Zgodnie ze stanowiskiem MRiRW, w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w PROW 2007-2013 mogą być realizowane projekty dotyczące budowy oczyszczalni zagrodowych jako inwestycje samorządowe realizowane na gruntach prywatnych, pod warunkiem, że gmina uzasadni celowość takiego rozwiązania. Inwestycje z zakresu wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych ... więcej »

Bruksela daje miliony dla nowoczesnych przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają realizować projekty z udziałem innowacyjnych technologii lub rozpocząć współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi, będą mogli skorzystać co najmniej z kilku możliwości w ramach dotacji z funduszy unijnych. Głównym źródłem będzie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. W latach 2007-2015 Polska otrzyma z Unii ponad 8 mld euro na wspieranie projektów unowocześniających ... więcej »
Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011