flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Oferta » Plan rozwoju eksportu

Plan rozwoju eksportu - paszport do eksportu

Przygotowujemy Plany rozwoju eksportu dla przedsiębiorstw ubiegających się o dofinansowanie unijne w ramach Działania 6.1 POIG - Paszport do eksportu. Przygotowane przez nas dokumenty umożliwiają otrzymanie dofinansowania, pozwalającego na rozszerzenie sprzedaży na rynki zagraniczne. Nasz Plan rozwoju eksportu spełnia wszelkie wymogi stawiane przez Instytucję Wdrażającą. Dokument zawiera następujące elementy:
 1. Informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu
 2. Opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy
 3. Opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej
 4. Opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych
 5. Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport
 6. Analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych
 7. Opis celów i strategii eksportowej
 8. Rekomendację rozwoju działalności eksportowej
 9. Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.)
 10. Szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii
 11. Wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej


Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie, konkurencyjne ceny oraz rzetelność potwierdzona przez naszych Klientów. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Działania na stronie PARP. Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt z naszymi konsultantami, którzy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania i w każdej kwestii będą służyć fachową poradą.
Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011