flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Fundusze UE dla JST

Pozyskane fundusze UE dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Zakup sprzętu wraz z modernizacją infrastruktury

Kompleksowe doradztwo
Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz ze studium wykonalności i kompleksowym doradztwem przy przygotowaniu projektu. Wniosek przygotowany w ramach ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Projekt realizuje cele Zintegrowanego Programu Operacyjnego ... więcej »

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Mechanizm Finansowy EOG
Przygotowane studium wykonalności dla projektu współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG stanowiło element kompleksowej obsługi konsultingowej wykonanej przez Contract Consulting dla jednostki samorządu terytorialnego Powiat Turecki. Projekt przewidywał kompleksową termomodernizację zespołu budynków w ... więcej »

Remont budynku Komisariatu Policji w Krynicy

ZPORR działanie 3.3
Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz ze studium wykonalności i kompleksowym doradztwem przy przygotowaniu projektu. Projekt realizuje cele Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w szczególności działania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie ... więcej »

Centrum Wystawienniczo-Regionalne w Tczewie

ZPORR działanie 3.2
Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz ze studium wykonalności i kompleksowym doradztwem przy przygotowaniu projektu. Wniosek przygotowany w ramach ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, priorytet 3. - Rozwój lokalny, działanie 3.2. - Obszary podlegające ... więcej »

Przebudowa ul. Towarowej w Świdnicy

Realizacja w ramach ZPORR działanie 1.1
Przygotowany wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowił element kompleksowej obsługi konsultingowej obejmującej również przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko oraz studium wykonalności. Wniosek przygotowany w ramach ... więcej »

Odciążenie układu komunikacyjnego miasta Łeby

Projekt aplikujący do ZPORR działanie 1.1
Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz ze studium wykonalności i kompleksowym doradztwem przy przygotowaniu projektu. Wniosek przygotowany w ramach ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, priorytet 1. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej ... więcej »

Budowa wodociągu wiejskiego w gminie Parczew

Kompleksowa obsługa konsultingowa
Przygotowane przez Contract Consulting studium wykonalności stanowiło element kompleksowej obsługi konsultingowej obejmującej m.in. przygotowanie dokumentacji przetargowej dla projektu współfinansowanego w ramach programu PHARE 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza. Na zlecenie Gminy Parczew przygotowana i następnie uzgodniona ... więcej »
Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011