flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Fundusze UE dla MŚP

Pozyskane fundusze UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Pionierskie zastosowanie technologii lakierowania

SPO-WKP Działanie 2.2
Firma Contract Consulting opracowała wniosek, biznes plan oraz służyła kompleksowym doradztwem przy obsłudze projektu. Przedmiotem podejmowanego projektu było pozyskanie dofinansowania na pionierską w Polsce technologię nakładania powłok lakierniczych w oparciu o termodyfuzyjne połączenia organo-ceramiczne. więcej »

Wprowadzenie innowacji procesowej

SPO-WKP 2.3, pozyskano dotację
Celem realizowanego projektu było opracowanie biznes planu oraz wniosku do planowanej przez firmę inwestycji. Wdrażany projekt był związany z pracą edycyjną programów informatycznych. Praca tego typu powoduje specyficzne reakcje organizmu ludzkiego. Może występować zmęczenie, przemęczenie organizmu, stres oraz osłabienie sprawności intelektualnej. więcej »

Dostosowanie przedsiębiorstwa do potencjału rynkowego

SPO-ROL 1.5 - pozyskano dotację
Firma Contract Consulting uzyskała zlecenie na pełną obsługę procesu aplikacyjnego planowanej inwestycji firmy APPOL. Obsługa obejmowała opracowanie biznes planu i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z funduszy UE. Firma APPOL Sp. z o.o. chcąc sprawnie funkcjonować na rynku, ciągle poszerzała swój park maszynowy. Aby zwiększyć ... więcej »

Wdrożenie nowego systemu

PHARE 2002 - pozyskano dotację
Przedmiotem projektu było opracowanie studium wykonalności inwestycji podejmowanej przez producenta form odlewniczych. Przedsięwzięcie polegało na wprowadzeniu w proces projektowania oraz wytwarzania specjalistycznego oprogramowania typu CAD i CAM. W ramach projektu dokonano oceny potencjału firmy, przeprowadzono analizy odnoszące się ... więcej »

Opracowanie strategii dalszego rozwoju firmy

Phare 2002 - pozyskano dofinansowanie
Przedmiotem realizacji przedsięwzięcia było opracowanie strategii dalszego rozwoju firmy Mostostal. W ramach projektu przeprowadzono analizę bieżącej sytuację firmy w konfrontacji z jej konkurencją, a następnie opracowano strategię dalszych działań prorozwojowych. Działania zakończono przygotowaniem studium wykonalności z elementami biznes planu ... więcej »

Wprowadzenie innowacji procesowej w firmie Stalco

SPO-WKP 2.3 - pozyskano dotację
Celem realizowanego projektu było opracowanie biznes planu oraz wniosku do planowanej przez firmę inwestycji. Wykorzystywany dotychczas w firmie piasek w procesie czyszczenia strumieniowo-ściernego zużywa się tworząc duże ilości szkodliwego pyłu kwarcowego, który dostając się do dróg oddechowych pracowników i innych osób przebywających w otoczeniu ... więcej »

Wdrożenie systemu mySAP w firmie Famed Sp. z o.o.

SPO-WKP 2.3 - pozyskano dofinansowanie
Firma Contract Consulting opracowała wniosek, biznes plan oraz służyła kompleksowym doradztwem przy obsłudze projektu. Opracowując dokumentację założono, że planowane wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w istotnym stopniu przyczyni się do rozwoju kwalifikacji zasobów ludzkich firmy oraz poprawi wydajność i komfort pracy. więcej »

Wprowadzenie innowacji procesowej w firmie Marlex

SPO-WKP 2.3 - pozyskano dotację
Firma Contract Consulting opracowała wniosek, biznes plan oraz służyła kompleksowym doradztwem przy obsłudze projektu. Przedmiotem projektu był zakup czterokolorowej maszyny drukującej. Rozwiązania zastosowane w maszynie drukującej podnoszą walory ergonomiczne maszyny, higienę pracy oraz bezpieczeństwo osób ją obsługujących. więcej »

Dostosowanie zakładu do standardów UE

Pozyskano kredyt preferencyjny
Firma Contract Consulting opracowała biznes plan oraz służyła kompleksowym doradztwem przy obsłudze projektu. Przedmiotem projektu inwestycyjnego firmy "KOKO" była rozbudowa i modernizacja zakładu uboju drobiu w Dulowej celem dostosowania do norm UE w zakresie warunków sanitarno-weterynaryjnych oraz poprawy bezpieczeństwa i jakości ... więcej »

Rynkowe ukierunkowanie produkcji

SPO-ROL 1.5 - pozyskano dotację
Firma Contract Consulting opracowała wniosek, biznes plan oraz służyła kompleksowym doradztwem przy obsłudze projektu. Porównanie priorytetowych celów Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, Działanie 1.5 "Poprawa przetwórstwa ... więcej »

Opracowanie strategii rozwojufirmy TRANSPOM

PHARE 2002 - pozyskano dotację
Przedmiotem realizacji przedsięwzięcia było opracowanie strategii dalszego rozwoju firmy TRANSPOM. W ramach projektu przeprowadzono analizę bieżącej sytuację firmy w konfrontacji z jej konkurencją, a następnie opracowano strategię dalszych działań prorozwojowych. W ramach projektu nastąpić miało wdrożenie nowej linii technologicznej do produkcji brykietu. więcej »

Wdrożenie nowej linii technologicznej

PHARE - pozyskano dofinansowanie
Celem realizowanego projektu było opracowanie studium wykonalności inwestycji podejmowanej przez producenta wyrobów pończoszniczych. Przedmiotem działań inwestycyjnych było wdrożenie dwóch nowych linii produkcyjnych. Analizy przeprowadzone przez Contract Consulting obejmowały m.in. opracowanie planu marketingowego ... więcej »

Innowacja procesowa w sferze produkcyjnej Famed

SPO-WKP 2.3 - pozyskano dofinansowanie
Firma Contract Consulting opracowała wniosek, biznes plan oraz służyła kompleksowym doradztwem przy obsłudze projektu. Planowane przez firmę Famed przedsięwzięcie inwestycyjne polegało na wzbogaceniu posiadanego parku maszynowego o nowoczesne, wysoce zautomatyzowane maszyny i urządzenia produkcyjne, co umożliwi znaczny rozwój ... więcej »

Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011