flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Oferta » Wyceny

Wycena podmiotów gospodarczych

Contract Consulting specjalizuje się w kompleksowej wycenie podmiotów gospodarczych, ich części lub majątku, a także w wycenach nieruchomości. W naszej ofercie zawiera się również wycena wartości niematerialnych i prawnych.
W gospodarce rynkowej, gdzie zmiany własnościowe są sprawą dość naturalną, prawidłowa wycena firmy jest podstawą określenia ceny transakcyjnej. Dlatego też w naszej firmie proces wyceny przedsiębiorstwa prowadzony jest przez pryzmat celu wyceny, jak również charakteru stron zainteresowanych jej wynikami.

Wyceny znajdują zastosowanie między innymi przy:
 • transakcjach kupna-sprzedaży oraz innych podobnych prowadzących do zmiany właściciela (właścicieli) przedsiębiorstwa (takeovers, management buyouts)
 • restrukturyzacji przedsiębiorstwa (kapitałowej, organizacyjnej) - fuzje, podziały, podwyższenie kapitału itd.
 • transakcjach finansowych, przede wszystkim związanych z różnymi formami finansowania przedsiębiorstwa kapitałami obcymi (w tym głównie jako zabezpieczenie zaciąganych kredytów)
 • ustaleniu wartości dla celów podatkowych - głównie dla podatku majątkowego
 • ustaleniu wartości związanych z wymiarem odszkodowań - ustalenie wymiaru odszkodowań przy wywłaszczeniach i odszkodowaniach z tytułu ubezpieczeń
 • rozważaniu wprowadzenia spółki na GPW
 • określeniu wartości posiadanych pakietów przez udziałowców
 • ocenie zarządzania przedsiębiorstwem


Czynniki wpływające na wycenę

Na wartość przedsiębiorstwa wpływa wiele czynników, z których większość jest bardzo trudna do zmierzenia bez odpowiedniego doświadczenia i umiejętności. Takimi czynnikami mogą być składniki niematerialne, udział w rynku, prognoza wyników, procentowa stopa dyskontowa, aktualny poziom cen instrumentów finansowych itd. Dlatego w trakcie wyceny należy odpowiednio dobrać metody, które pozwolą jak najlepiej określić rzeczywistą wartość wycenianego podmiotu.
Do metod, które ze względu na swoją wiarygodność zdobyły uznanie wśród specjalistów i są powszechnie najczęściej stosowane przy wycenianiu przedsiębiorstw należą:
 • metody majątkowe (w tym: metoda wartości skorygowanej aktywów netto, metoda odtworzeniowa, metoda likwidacyjna)
 • metody dochodowe (w tym: metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych)
 • metoda porównań wskaźników rynkowych
 • metoda mieszana
Pragniemy nadmienić, że w trakcie działalności naszej firmy mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w wielu projektach dotyczących wyceny podmiotów gospodarczych, od małych lokalnych firm do spółek o ogólnopolskim zasięgu działalności. Nasi eksperci, na życzenie Klienta, mogą uczestniczyć jako konsultanci w negocjacjach i innych działaniach związanych z przygotowaną wyceną.

Wyceny nieruchomości

Jednym z ważnych obszarów działania Firmy Contract Consulting jest obsługa konsultingowa rynku nieruchomości w zakresie doradztwa w procesach inwestycyjnych, przygotowywania ocen możliwości inwestowania na rynku nieruchomości oraz wycen nieruchomości. Realizowane przez naszą firmę prace w zakresie wyceny służą do określonej funkcji i mają pomóc naszym Klientom w osiągnięciu sprecyzowanego celu, poprzez poznanie typu nieruchomości, parametrów ją opisujących, jej aktualnego stanu oraz rodzaju prowadzonych na niej działań. Obiekt wyceny wpisywany jest w ramy prawno-techniczne, które pozwalają sprecyzować indywidualny sposób postępowania.
W zakresie wyceny nieruchomości współpracujemy zarówno z jednostkami samorządowymi, przedsiębiorstwami państwowymi, osobami prawnymi, spółkami w rozumieniu prawa handlowego jak i osobami fizycznymi. Obsługujemy również wiodące na rynku krakowskim firmy developerskie, spółdzielnie mieszkaniowe i instytucje z sektora bankowego.
Całość zadań powierzonych naszej firmie realizowanych jest przez zespół specjalistów w tym:
 • rzeczoznawców majątkowych
 • rzeczoznawców stowarzyszenia inżynierów i techników mechaników
 • rzeczoznawców budowlanych o wysokich kwalifikacjach popartych doświadczeniem

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt z naszymi konsultantami, którzy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania i w każdej kwestii będą służyć fachową poradą.
Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011