flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » O nas » Historia firmy

Historia firmy

Firma Contract Consulting została założona w 1990 roku jako firma doradczo-projektowa. Od początku swojej działalności współtworzyła pionierskie opracowania wyznaczając standardy dla tworzącego się rynku nieruchomości i doradztwa inwestycyjnego.

Contract Consulting m.in. była autorem pierwszej "mapy cenności" gruntów dla Miasta Krakowa opracowanej na zlecenie Urzędu Miasta Kraków. Firma również współtworzyła zasady i procedury szacowania nieruchomości i jest jedną z najstarszych firm zajmujących się tego typu działalnością w Polsce. Operaty opracowane przez Contract Consulting stanowiły materiały szkoleniowo-dydaktyczne dla rzeczoznawców majątkowych. Równolegle firma zajmowała się projektowaniem architektoniczno-budowlanym, inwentaryzacjami oraz przygotowywaniem projektów ustanowień odrębnej własności. W tym okresie firma zrealizowała m.in. projekt budowlany siedziby firmy Equimed w Krakowie oraz szereg projektów budownictwa mieszkaniowego. W zakresie projektów ustanowienia odrębnej własności Contract Consulting m.in. wykonała opracowanie dla nieruchomości wchodzących w skład majątku KZE i Telpod w Krakowie oraz zespołu mieszkaniowego przy ul. Zakątek w Krakowie.

Z czasem firma wprowadziła do oferty wyceny przedsiębiorstw (m.in. wycena Wytwórni Szczepionek i Surowic Biomed), biznes plany oraz inne specjalistyczne opracowania konsultingowe. Kolejnym innowacyjnym projektem była Korekta Trasy Siekierkowskiej jako analiza wariantów trasy i skutków finansowych realizacji rozważanych rozwiązań zrealizowana dla Miasta Stołecznego Warszawa. Firma wykonała także, na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, analizę nieruchomości dla prestiżowego projektu Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego w celu zawiązania spółki z firmą Tishman Speyer Properties.

Contract Consulting współpracuje z wiodącymi developerami, świadcząc dla nich usługi konsultingowe. Firma opracowała m.in. biznes plany dla inwestycji mieszkaniowych przy ul. Młynówki Królewskiej i Piastowskiej w Krakowie (budowa uhonorowana nagrodą "Budowa roku 1998 w Polsce").

Wraz z integracją Polski ze strukturami Unii Europejskiej pojawiły się nowe instrumenty finansowania inwestycji ze środków Unijnych. Contract Consulting od początku pojawiania się funduszy pomocowych świadczy usługi konsultingowe w tym zakresie mając na swoim koncie obsługę wielu inwestycji zarówno dla przedsiębiorstw jak i jednostek samorządu terytorialnego.

Pomagamy pozyskać środki finansowe z wszelkich dostępnych funduszy pomocowych. W tej dziedzinie zaliczamy się do liderów rynku. Nasi konsultanci wykazali się wielka skutecznością w opracowywaniu dokumentacji oraz doradztwie zarówno przy funduszach przedakcesyjnych (PHARE), jak i strukturalnych (ZPORR, SPO, Fundusz Spójności). Obecnie działajamy aktywnie w sferze konsultingu w kwestiach dofinansowania działalności naszych Klientów w ramach transzy środków UE (lata 2007 - 2013).

Kilka lat temu wprowadziliśmy do oferty także analizy opłacalności inwestycji termomodernizacyjnych, w tym audyty energetyczne, a także strategie rozwoju, plany rozwoju lokalnego oraz wieloletnie plany inwestycyjne realizowane na potrzeby samorządu terytorialnego.

Ze względu na zmieniające się nieustannie wymagania rynku zauważyliśmy potrzebę wprowadzenia do zakresu naszej działalności kolejnego produktu jakim są szkolenia. Oferowane przez nas skuteczne programy szkoleniowe odpowiadają na potrzeby dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

Firma Contract Consulting rozwija się wraz z rozwojem rynku, wprowadzając do swojej oferty nowe pomysły, tworząc tym samym szeroką, kompleksową gamę usług konsultingowych Firma posiada ugruntowaną pozycję na rynku współpracując z prestiżowymi klientami i cały czas wyznaczając nowe standardy w swojej branży.

Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011