flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Wyceny

Wyceny podmiotów gospodarczych, wyceny nieruchomości

"Park Wodny" w Krakowie

Wycena nieruchomości oraz środków trwałych
Przedmiotem opracowania była wycena nieruchomości składającej się z działki gruntowej zabudowanej budynkiem "Parku Wodnego" wraz z elementami zagospodarowania przestrzennego oraz środkami trwałymi grupy 3-8 KŚT, a także określenie wartości praw majątkowych. Wycenę przeprowadzono podejściem dochodowym i kosztowym. więcej »

ING Bank Śląski S.A.

Wyceny obiektów bankowych w całej Polsce
Usługa obejmowała wykonanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o funkcji usługowo-biurowej oraz lokali użytkowych. Wycena odbywała się w III etapach obejmujących łącznie kilkadziesiąt wycen nieruchomości stanowiących obiekty bankowe na terenie całej Polski dla potrzeb księgowych. więcej »

"Słoneczny Dom" Radocza Park w Krakowie

Wycena nieruchomości
Przedmiotem opracowania była nieruchomość gruntowa składająca się z dwóch działek położonych w miejscowości Radocza, w województwie małopolskim o łącznej powierzchni 9665 m2, zabudowanych obiektami o charakterze użytkowym (pensjonat i budynek gastronomiczny) oraz drogi, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego "Słoneczny Dom" Radocza Park ... więcej »

Hotel "Pegaz"

Wyceny nieruchomości
Przedmiotem opracowania jest zespół funkcjonalnych nieruchomości p.n. Hotel*** "Pegaz". Wycena miała na celu określić wartość rynkową nieruchomości lokalowych oraz zespół garaży wielostanowiskowych, usytuowanych w podziemiu budynku. Do określenia własności nieruchomości zastosowano podejście dochodowe, metodę zysków, technikę ... więcej »

Telekomunikacja Polska S.A.

Wyceny nieruchomości komercyjnych
Contract Consulting od wielu lat wykonuje dla Telekomunikacji Polskiej S.A. wyceny nieruchomości obejmujących grunty, budowle, drogi itp., położonych na terenie całego kraju, lecz głównie w województwie małopolskim. Realizowane wyceny dotyczyły nieruchomości komercyjnych i wykonywane były dla potrzeb zawarcia umowy sprzedaży. więcej »

Appol Sp. z o.o.

Wycena obiektów oraz majątku firmy
Przedmiotem opracowania była nieruchomość gruntowa składająca się z działek o łącznej powierzchni 29 127 m2 zabudowanych obiektami o charakterze przemysłowym, położona w miejscowości Opole Lubelskie w województwie lubelskim. Właścicielem nieruchomości jest zakład produkcji koncentratów owocowych "Appol" Sp. z o.o. W ramach opracowania ... więcej »

PKN Orlen S.A.

Wyceny baz paliwowych i stacji paliw
Przedmiotem opracowania była nieruchomość gruntowa znajdująca się w Gliwicach, w województwie śląskim, zabudowana obiektem użytkowym, stanowiącym własność Polskiego Koncernu Naftowego "Orlen" S.A. W budynku znajdującym się na przedmiotowej działce użytkowany był parter i I piętro a pozostałe kondygnacje były w stanie surowym. Właścicielem ... więcej »

Centrum Handlowe "Geant"

Wycena działki z zespołem budynków dla "Super-Krak" S.A.
Przedmiotem wyceny wykonanej dla firmy "Super-Krak" była nieruchomość obejmująca działkę, zabudowaną zespołem budynków Centrum Handlowego Geant oraz budowlami. Przedmiotowy operat szacunkowy wykonany został w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości dla rokowań przedumownych i zawarcia cywilnoprawnej transakcji kupna - sprzedaży ... więcej »

Super Gastro Sp. z o.o.

Wycena Spółki na rzecz "Super-Krak" S.A.
Przedmiotem niniejszej wyceny wykonywanej dla "Super-Krak" S.A. była firma Super Gastro Sp. z o.o. Spółka początkowo prowadziła działalność w zakresie najmu, jednak w chwili wyceny nie prowadziła żadnej działalności operacyjnej. Właściciele dążyli do jej sprzedaży lub likwidacji. W związku z tym wycena została wykonana metodą wartości skorygowanych aktywów netto ... więcej »

Europex Sp. z o.o.

Wycena wydawnictw oraz majątku ruchomego Spółki
Firma Contract Consulting wykonała wycenę wydawnictw oraz majątku ruchomego Spółki Europex. Spółka Europex Sp. z o.o. od 1988 roku prowadzi działalność szkoleniową, konsultacyjną, rzeczoznawczą i wydawniczą. Jest niepubliczną placówką oświatową, działającą obecnie na podstawie wpisu do ewidencji placówek oświatowych Kuratora Oświaty w Krakowie. więcej »

STALCO INDUSTRIES Sp z o.o.

Wycena Spółki
Firma Contract Consulting wykonała wycenę firmy STALCO INDUSTRIES Sp. z.o. o. Wycenę przeprowadzono stosując dwa podejścia: podejście majątkowe (metoda skorygowanej wartości aktywów netto), w którym wycenia się faktyczną wartość aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, nie bierze się jednak pod uwagę warunków rynkowych; podejście dochodowe ... więcej »

Hotel Olsza Sp. z o.o.

Wycena Spółki
Firma Contract Consulting wykonała wycenę Spółki Hotel Olsza. Przeprowadzono ją stosując metodę odtworzeniową, zmodyfikowaną o pewne elementy dochodowych metod wyceny. Działalność Spółki Hotel Olsza koncentruje się na terenie obszaru strategicznego Olsza w Krakowie i wiąże się ściśle z koncepcją aktywizacji tego obszaru. Spółka zajmuje teren ... więcej »

Centrum Biznesu Olsza Sp z o.o.

Wycena Spółki
Firma Contract Consulting wykonała wycenę Spółki Centrum Biznesu Olsza. Wycenę przeprowadzono stosując: podejście majątkowe (metoda skorygowanej wartości aktywów netto), w którym wycenia się faktyczną wartość aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, nie bierze się jednak w ogóle pod uwagę warunków rynkowych. Działalność Spółki Centrum Biznesu Olsza ... więcej »

Śląskie Centrum Poligrafii Astralon S.A.

Wycena Spółki
Firma Contract Consulting wykonała wycenę Spółki Śląskie Centrum Poligrafii Astralon. Wycenę przeprowadzono stosując metodę skorygowanych aktywów netto. Spółka Śląskie Centrum Poligrafii Astralon prowadziła działalność poligraficzną. Świadczyła usługi związane z drukiem ulotek, reklam, folderów, opakowań i etykiet. W chwili obecnej działalność ta została ... więcej »

MEGACHEMIE S.A.

Wyceny marek
Firma Contract Consulting wykonała wycenę marek BETONDUR, MEGADUR, MEGAprotect celem sprzedaży. Wyceniane marki charakteryzują produkty wykonywane i sprzedawane przez Spółkę Megachemie, działającą w branży budowlanej. Po przeanalizowaniu działalności Megachemie S.A. w zakresie produktów sprzedawanych pod tymi markami oraz ... więcej »

Cracovia Business Center

Wyceny gruntów i budynku usługowo-biurowego
Przedmiotem opracowania była wycena trzech nieruchomości, w tym nieruchomości gruntowych i stanowiących odrębny przedmiot własności składników budowlanych - budynek biurowo-usługowy Cracovia Business Center oraz, nieruchomości lokalowej - lokalu użytkowego. Budynek Cracovia Business Center został oddany do użytku w 1997 r. jako jeden ... więcej »

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami
w Dzielnicy Mokotów UM Stołecznego Warszawy

Wyceny nieruchomości
Firma Contract Consulting wyłoniona została w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Miasto Stołeczne Warszawa do realizacji zamówienia publicznego, polegającego na sporządzeniu wycen nieruchomości. W ramach umowy firma wykonała 358 operatów szacunkowych ... więcej »

Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami
w Dzielnicy Żoliborz UM Stołecznego Warszawy

Wyceny nieruchomości
Contract Consulting wykonywał usługi na rzecz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa w ramach realizacji umowy dotyczącej wykonania operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Żoliborz. Wyceny wykonywane były w celu aktualizacji i ustalania opłat z tytułu użytkowania ... więcej »

Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011