flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Ekspertyzy i raporty

Ekspertyzy i raporty

Orzeczenie na zlecenie TP S.A.

Prawidłowość kwalifikacji księgowej działań budowlanych
Przedmiotem opracowania wykonanego przez Contract Consulting była analiza techniczno-ekonomiczna dokumentacji dla projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie - Projekt 2000/PL/16/PE/14 - II faza". Opracowanie oceniło posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektu, z punktu widzenia optymalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych ... więcej »

Modernizacja Ronda Starzyńskiego w Warszawie

Analiza porównawcza dokumentacji
Wykonana przez Contract Consulting opinia wydana została w zakresie zasadności wysokości kosztów realizacji inwestycji "Modernizacja Ronda Starzyńskiego" w Warszawie. Zakresem opracowania objęto analizę porównawczą: kosztorysów inwestorskich; kosztorysów ślepych (przedmiar robót) opracowanych projektantów; zestawienia ... więcej »

Regulacja stanu prawnego na zlecenie PKN Orlen S.A.

Regulacja stanu prawnego bazy paliw
Firma Contract Consulting na zlecenie firmy PKN Orlen S.A. przeprowadziła regulację stanu prawnego nieruchomości stanowiącej dawną bazę paliw położoną w Limanowej. W ramach zlecenia wykonano m.in. inwentaryzację obiektów, projekt podziału geodezyjnego, wynikający z układu funkcjonalnego kompleksu budynków, projekt ustanowienia odrębnej ... więcej »

Przebudowa drogi wojewódzkiej Kutno - Piątek

Raport oddziaływania na środowisko
Opracowanie zostało wykonane dla projektu dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 702 na odcinku Kutno-Piątek. Na odcinku od ulicy Łąkoszyńskiej w Kutnie do miejscowości Konary raport został opracowany do projektu budowlanego, natomiast od Konar do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Piątku do koncepcji przebudowy. Przedmiotem raportu jest ... więcej »

Opinia prawna dla Poczty Polskiej S.A.

Zagadnienia z zakresu problematyki podatkowej
Firma Contract Consulting przy współpracy z doradcą podatkowym opracowała opinię w sprawie interpretacji zagadnień z zakresu problematyki podatkowej, dotyczącą podatku od nieruchomości na podstawie ustawy o podatkach i o opłatach lokalnych oraz aktualnego orzecznictwa.Opinia odpowiadała na główne wątpliwości w interpretacji przepisów, w tym ... więcej »

Przebudowa ul. Towarowej w Świdnicy

Raport oddziaływania na środowisko
Przygotowany raport oddziaływania na środowisko stanowił element kompleksowej obsługi konsultingowej obejmującej m.in. przygotowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). więcej »

Rozwój turystyki wokół Jeziora Gopło

Raport oddziaływania na środowisko
Raport oddziaływania na środowisko wraz ze studium wykonalności sporządzony został na potrzeby aplikowania o dofinansowanie projektu ze środków pomocowych: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) - 25%, Budżetu Państwa - 10% oraz funduszy UE w ramach Programu PHARE 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza ... więcej »

Przebudowa drogi wojewódzkiej Bukowiec - Opoczno

Raport oddziaływania na środowisko
Opracowanie sporządzone przez Contract Consulting zostało wykonane do projektu budowlanego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Bukowiec Opoczyński - Opoczno. Przedmiotem raportu jest przebudowa drogi wojewódzkiej, obejmująca poszerzenie jezdni, wzmocnienie istniejącej konstrukcji, budowę dwóch zatok autobusowych oraz ... więcej »

Ekspertyza techniczno-budowlana

Ekspertyza budynku po byłej galwanizerni
Przedmiotem wykonanego przez Contract Consulting opracowania była ekspertyza techniczno - budowlana dotycząca budynku po byłej galwanizerni w WSK "PZL RZESZÓW" S.A. Sporządzony dokument dotyczył obiektu eksploatowanego przez 50 lat i zanieczyszczonego w wyniku przeprowadzanych procesów galwanicznych oraz składowania odczynników ... więcej »

Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011