flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Oferta » Energia odnawialna OZE

Energia odnawialna OZE

Firma Contract Consulting świadczy usługi w zakresie doradztwa oraz przygotowania dokumentacji w kwestii pozyskania dofinansowania ze źródeł krajowych i zagranicznych na inwestycje w odnawialne źródła energii.

Odnawialne źródła energii (OZE) to temat, który zyskuje obecnie coraz większą popularność. Przyczyn tego stany rzeczy jest wiele. Do najważniejszych należą międzynarodowe a także krajowe uregulowania prawne, które zobowiązują Polskę do uzyskania pewnych norm w tym zakresie. Rządy państw z całego świata promują energetykę odnawialną na wiele sposobów. UE chętnie dotuje działalność w zakresie pozyskiwania energii z OZE. W Polsce istnieje wiele instytucji, które również dofinansowują te źródła energii czy też oferują korzystnie oprocentowane kredyty.

Podstawowym dokumentem prawnym wspierającym rozwój odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na rynku wewnętrznym energii elektrycznej. Przedmiotem Dyrektywy są zasady promocji i wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach odnawialnych. Dyrektywa wytycza krajom członkowskim cele ilościowe odnoszące się do udziałów energii elektrycznej z OZE w konsumpcji energii elektrycznej brutto. Wynegocjowany poziom udziału energii elektrycznej z OZE w bilansie zużycia energii elektrycznej brutto dla Polski wyniósł 7,5% w roku 2010.


Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt z naszymi konsultantami, którzy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania i w każdej kwestii będą służyć fachową poradą.

Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011