flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Analizy i badania

Analizy i badania

Wodociąg w Gminie Parczew

Dokumentacja przetargowa dla projektu
Na zlecenie Gminy Parczew firma Contract Consulting przygotowała dokumentację przetargową, która następnie została uzgodniona z jednostką opiniującą, dotycząca projektu "Budowy wodociągu wiejskiego wraz ze stacją wodociągową" w miejscowościach Przewłoka, Wola Przewłocka i Zaniówka w województwie lubelskim. Contract Consulting przygotowało ... więcej »

Analiza Krakowskiego rynku nieruchomości

Badania marketingowe
Celem wykonanego przez Contract Consulting opracowania było określenie aktualnych preferencji i oczekiwań mieszkańców rynku krakowskiego co do nieruchomości lokalowych - lokali mieszkalnych oraz utworzenie wzorca idealnego mieszkania. Opracowanie zostało wykonane na podstawie badań krakowskiego rynku nieruchomości lokalowych ... więcej »

Analiza opłacalności inwestycji w SPZOZ Myślenice

Adaptacja pomieszczeń szpitalnych
Przedmiotem opracowania jest analiza opłacalności inwestycji polegającej na adaptacji istniejących pomieszczeń szpitalnych SPZOZ w Myślenicach wraz z przekazaniem zadań związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Stację Dializ, Oddział Nefrologiczny oraz Poradnię Nefrologiczną. Inwestycja była planowana w dwóch wariantach ... więcej »

Analiza efektywności ekonomicznej projektu

Przebudowa drogi we Wrocławiu
Firma Contract Consulting na zlecenie "BESCO" Elżbieta Stawarko, Bogdan Stawarko S.C. wykonała analizę efektywności ekonomicznej planowanego projektu. Celem sporządzonego opracowania było dostarczenie danych niezbędnych do podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięcia, Inwestorowi tj. Zarządowi Dróg i Komunikacji we Wrocławiu ... więcej »

Analiza dla Grudnik Kraków Sp. z o.o.

Analiza czynszów najmu powierzchni magazynowych
Opracowania wykonane przez Contract Consulting miało na celu określenie czynszów najmu-dzierżawy możliwych do uzyskania na rynku lokalnym nieruchomości porównywalnych - Miasto Warszawa - dla nieruchomości położonej w Warszawie - Targówek, przy ul. Ks. Ziemowita, składającej się z budynku magazynu głównego, budynku administracyjno - produkcyjnego ... więcej »

Analiza finansowo-ekonomiczna dla Gminy Przykona

Budowa kanalizacji w Zimotkach
Opracowany przez Contract Consulting dokument stanowił istotną część studium wykonalności dla projektu z zakresu systemów kanalizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest przedstawienie założeń i parametrów wynikających z realizacji inwestycji polegającej na zaopatrzeniu w infrastrukturę kanalizacji sanitarnej terenów rekreacyjnych ... więcej »

Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie

Analiza techniczno - ekonomiczna dokumentacji
Przedmiotem opracowania wykonanego przez Contract Consulting była analiza techniczno-ekonomiczna dokumentacji dla projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie - Projekt 2000/PL/16/PE/14 - II faza". Opracowanie oceniło posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektu, z punktu widzenia optymalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych ... więcej »

Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011