flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Oferta » Studia wykonalności

Studia wykonalności dla projektów inwestycyjnych

Firma Contract Consulting przygotowuje studia wykonalności dla projektów inwestycyjnych. Studium wykonalności jest dokumentem, którego celem jest udzielenie odpowiedzi na podstawowe z punktu widzenia Inwestora pytania:

  • Czy przedsięwzięcie odpowiada na potrzeby rynku?
  • Czy projekt jest możliwy do zrealizowania pod względem technicznym i czy wybrane rozwiązania są optymalne?
  • Czy Inwestor jest w kondycji finansowej umożliwiającej finansowanie inwestycji z własnego budżetu i/lub z pomocą innych źródeł finansowania (kredyty, dotacje, pomoc unijna)?

W ofercie naszej firmy znajdują się zarówno:


Wstępne studia wykonalności

W ramach wstępnych studiów wykonalności Contract Consulting wykonuje m.in.:


Studia wykonalności - kolejny etap

Po zrealizowaniu wstępnego studium można przystąpić do realizacji następnego etapu studium projektowego, a w przypadku stwierdzenia "braku efektywności inwestycji" zrezygnować z realizacji projektu lub zmodyfikować założenia. Studium wykonalności dla projektu obejmuje m.in. szczegółowe analizy:


Zakres opracowania oraz szczegółowość poszczególnych elementów studium wykonalności zależy od złożoności i specyfiki planowanych przedsięwzięć, celu sporządzania opracowania oraz indywidualnych oczekiwań zleceniodawcy. Studium wykonalności stanowi niezbędny załącznik do wniosku aplikacyjnego o środki z funduszy strukturalnych. Jest to dokument, który dostarcza instytucji finansującej informacji niezbędnych dla oceny inwestycji.

Firma Contract Consulting zwraca uwagę na spójność realizowanego dokumentu z innymi, stanowiącymi załączniki do wniosku, a także na rzetelność analiz i wiarygodność przedstawianych wskaźników monitorowania.

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt z naszymi konsultantami, którzy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania i w każdej kwestii będą służyć fachową poradą.

Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011