flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Referencje » Studia wykonalności

Studia wykonalności

Budowa parkingów strategicznych w Warszawie

Budowa dziewięciu parkingów
Opracowanie zostało wykonane w ramach umowy, pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego działającym w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa a firmą Contract Consulting Kumela i Wspólnicy Spółka Jawna zawartej w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Celem opracowania było dostarczenie ... więcej »

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Inowrocław

Budowa kanalizacji sanitarnej
Firma Contract Consulting Sp. z o.o. opracowała w maju 2008 r. na zlecenie Gminy Miasto Inowrocław studium wykonalności na potrzeby konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.1Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Projekt obejmował budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami ... więcej »

Przebudowa dróg powiatowych

Przebudowa prawie 230 km dróg
Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie współpracował z firmą konsultingowa Contract Consulting w zakresie przygotowania projektu inwestycyjnego "Przebudowa dróg powiatowych o łącznej długości 229,665 km na terenie powiatu węgrowskiego", starającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego ... więcej »

Modernizacja infrastruktury MPK w Inowrocławiu

Zakup sprzętu i remonty
Firma Contract Consulting wykonała studium wykonalności dla przedmiotowej inwestycji, która zlokalizowana była w mieście Inowrocławiu i oddziaływała na całym jego terenie. Na projekt składały się następujące działania: remont hali obsługi technicznej autobusów, przystosowanie zjazdów dla linii autobusowych, zakup autobusów, zakup i montaż systemu ... więcej »

Modernizacja Al. Jerozolimskich w Warszawie

Przebudowa drogi i budowa estakad
Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczną i weryfikacją kosztorysów zrealizowane na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie dla projektu przebudowy odcinka Al. Jerozolimskich od Ronda Zesłańców Syberyjskich do skrzyżowania z ul. Łopuszańską, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu ... więcej »

Modernizacja ulicy Krakowskie Przedmieście

Wymiana nawierzchni, jezdni i chodników
Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczną zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa dla projektu modernizacji nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście, na odcinku od Placu Zamkowego do pomnika Mikołaja Kopernika, fragmentu ulicy Miodowej od ulicy Krakowskie przedmieście do ulicy Senatorskiej oraz ulicy Nowy Świat ... więcej »

Rewitalizacja terenu poprzemysłowego w Mikołowie

Budowa krytej pływalni wraz z małym rondem
Przedmiotem inwestycji jest budowa krytej pływalni z zagospodarowaniem przyległego terenu i budową małego ronda w miejscowości Mikołów. Wybudowany obiekt będzie wykorzystywany przez mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości w celach rekreacyjnych i sportowych, a przez dzieci i młodzież szkół, w godzinach lekcyjnych będzie służył jako ... więcej »

Przebudowa drogi Przykona - Dobra, powiat Turek

Przebudowa drogi o długości 1 km
Studium Wykonalności dla projektu drogowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Dokument stanowił załącznik do wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków z Funduszy Strukturalnych. Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej nr 404 ... więcej »

Przebudowa drogi Smulsko - Wygoda, powiat Turek

Droga powiatowa o długości 3 km
Studium Wykonalności dla projektu drogowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Dokument stanowił załącznik do wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków z Funduszy Strukturalnych. Projekt zakładał przebudowę dwóch odcinków drogi powiatowej ... więcej »

Poprawa jakości wody pitnej dla Miasta i Gminy Świdnica

Rozbudowa sieci wodociągowej
Przygotowane na zlecenie Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. Studium Wykonalności stanowiło załącznik do wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków z Funduszy Strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Przedmiotowy projekt obejmuje siedem zadań ... więcej »

Rozwój turystyki wokół Jeziora Gopło

Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami
Studium wykonalności wraz z raportem oddziaływania na środowisko przygotowane zostały na potrzeby aplikowania o dofinansowanie projektu ze środków pomocowych: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) 25%, Budżetu Państwa 10% oraz funduszy UE w ramach Programu PHARE 2001 Spójność Społeczna ... więcej »

Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011