flagi Logo Contract Consulting

Contract Consulting
kompleksowa obsługa konsultingowa

Contract Consulting » Oferta » Ekspertyzy i raporty

Ekspertyzy i raporty

Firma Contract Consulting świadczy usługi w zakresie opracowań, ekspertyz, orzeczeń i opinii w pełnym zakresie budownictwa. Wykonujemy raporty i oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzamy podziały geodezyjne i fizyczne nieruchomości. Sporządzamy raporty i analizy finansowe. Zakres naszej działalności obejmuje również wyceny i opinie techniczne ruchomości, w tym środków trwałych sklasyfikowanych w grupach od 3-8 PKŚT (maszyn, urządzeń specjalistycznych, środków transportowych i innych)

Wykonywane przez nas opracowania są sporządzane ściśle pod kątem potrzeb Klienta oraz aktualnych wymogów formalnych odpowiednich dla danego rodzaju dokumentów. Są one wykorzystywane jako załączniki do wniosków aplikacyjnych do funduszy unijnych, wniosków kredytowych, projektów architektoniczno-budowlanych, projektów wykonawczych, itp.

W zależności od potrzeb Klienta wykonujemy m.in.:

  • Ekspertyzy i opinie techniczno-budowlane
  • Projekty architektoniczno-budowlane i branżowe
  • Ekspertyzy i opinie geologiczne
  • Podziały geodezyjne i fizyczne nieruchomości
  • Opinie techniczne i wyceny dot. maszyn i urządzeń
  • Raporty i oceny oddziaływania na środowisko
  • Raporty i analizy finansowe
  • Opinie sądoweWykonywane przez Contract Consulting ekspertyzy i opracowania pozwalają na wszechstronną ocenę problemu zarówno od strony technicznej jak i ekonomicznej, rozważenie alternatywnych rozwiązań, identyfikacje mocnych i słabych stron projektu oraz podjęcie właściwych decyzji inwestycyjnych.

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt z naszymi konsultantami, którzy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania i w każdej kwestii będą służyć fachową poradą.

Nasi klienci
nasi klienci

Kontakt

Contract Consulting sp. z o.o.
31-521 Kraków, ul. Rakowicka 30/2

tel. 502 627 687
e-mail: biuro@contract-consulting.pl
© Contract Consulting 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webdesign © Netius 2011