Niezwykle istotnym elementem prowadzonych transakcji na rynku gospodarczym są transakcje kupna lub sprzedaży przedsiębiorstwa, pakietu udziałów, akcji czy wybranych aktywów przedsiębiorstwa.

Wsparcie ekspertów Contract Consulting w tym zakresie obejmuje następujące usługi doradcze:

  • Opracowanie analiz due diligence w zakresie ekonomiczno-finansowym, księgowo-podatkowym, prawnym, rynkowym
  • Wycen
  • Przygotowanie niezbędnych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie transakcji (m.in. umowy zbycia lub nabycia udziałów lub akcji)
  • Sporządzenie memorandum informacyjnego
  • Wsparcie w procesie poszukiwania źródeł finansowania transakcji
  • Wsparcie w poszukiwaniu inwestora dla sprzedawcy
  • Analizy możliwości i wskazanie celów zakupu dla nabywcy
  • Opracowanie analiz i scenariuszy transakcji wraz z oceną i wskazaniem konsekwencji podatkowych

Skontaktuj się z nami
już teraz

Skorzystaj z kompleksowych rozwiązań