Celem firmy Contract Consulting jest wsparcie doradcze naszych Klientów umożliwiające im podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych oraz wdrażanie rozwiązań wspierających ich rozwój oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Służą temu wykonywane przez nas opracowania, takie jak:

  • Analiza opłacalności i efektywności ekonomicznej inwestycji – prognoza wpływu inwestycji na przyszłe wyniki i sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa. Określa ona również, jak zmieni się wartość przedsiębiorstwa w wyniku realizacji inwestycji.
  • Analiza opłacalności inwestycji termomodernizacyjnych w szczególności audyt energetyczny, który jest podstawowym dokumentem wymaganym dla uzyskania premii termomodernizacyjnej. Audyt energetyczny to opracowanie, które określa zakres i parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz wskazuje rozwiązanie optymalne z punktu widzenia kosztów realizacji przedsięwzięcia i oszczędności energii. Audyt stanowi założenia do projektu budowlanego.
  • Analiza marketingowa – zawiera analizę sytuacji marketingowej w przedsiębiorstwie, obejmuje dobór najskuteczniejszych działań marketingowych odpowiednich do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa.
  • Badanie rynku – prowadzimy badania w zakresie wynikającym głównie z potrzeb decyzyjnych przedsiębiorstw. Koncentrujemy się na dostarczaniu Klientom profesjonalnej usługi badawczej, która składa się z rzetelnej i szybkiej informacji rynkowej zgodnie z przyjętymi w metodologii nauk zasadami realizacji badań. Przy pomocy badań marketingowych dostarczamy naszym Klientom informacje, dzięki którym mogą sprawnie działać na rynku minimalizując ryzyko podjęcia nietrafnych decyzji.

Skontaktuj się z nami
już teraz

Skorzystaj z kompleksowych rozwiązań