Restrukturyzacja przedsiębiorstwa służy w zasadniczej mierze poprawie wykorzystania istniejących zasobów przedsiębiorstwa i ma na celu albo poprawę jego obecnej kondycji, wówczas mamy do czynienia z restrukturyzacją naprawczą, albo z restrukturyzacją rozwojową, mającą na celu optymalne zwiększenie rozwoju przedsiębiorstwa będącego w dobrej kondycji, ale nie wykorzystującego maksymalnie swoich zasobów.

Nasi eksperci, posiadając wieloletnie doświadczenie doradcze dokonają analizy obecnej sytuacji w przedsiębiorstwie i na podstawie zebranych informacji opracują dokument Planu Restrukturyzacji, który nie tylko umożliwi poprawę obecnych przepływów pieniężnych, ale wskażą narzędzia trwałego odzyskania rentowności i silnej pozycji przedsiębiorstwa.

Wśród oferowanych usług w obszarze restrukturyzacji dla przedsiębiorstw znajdują się między innymi:

  • Opracowanie Planu restrukturyzacji, zawierającego modele zmian operacyjnych, programów oszczędnościowych i optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstwa
  • Opracowanie analiz dotyczących obecnej kondycji przedsiębiorstwa (analiza kapitału obrotowego, analiza przepływów pieniężnych, analiza statusu niewypłacalności)
  • Zaproponowanie różnych koncepcji restrukturyzacyjnych, uwzględniających najbardziej optymalne możliwości zmian i oczekiwane wyniki
  • Doradztwo w zakresie łagodzenia skutków zaciągniętych kredytów, możliwości konwersji długu na kapitał, możliwości odroczenia spłaty długu
  • Doradztwo w procesie przekształceń struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
  • Doradztwo i wsparcie w zarządzaniu podczas procesu restrukturyzacji w przedsiębiorstwie
  • Opracowanie raportów z reorganizacji
  • Wsparcie przy działaniach likwidacyjnych przedsiębiorstwa

Skontaktuj się z nami
już teraz

Skorzystaj z kompleksowych rozwiązań