Biznes plan to podstawowy dokument sporządzany w sytuacji planowania nowej inwestycji rozwojowej, poszerzania działalności gospodarczej, zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

Jest on niezbędny przy ubieganiu się o kredyty inwestycyjne, dotacje oraz fundusze zewnętrzne na realizację własnych projektów. Dokument ten służy do oceny danego projektu przez potencjalnych inwestorów udziałowych, banki, czy ekspertów kwalifikujących projekty do dofinansowania.

Funkcje biznes planów

Biznes plan może pełnić dwie funkcje:

  • wewnętrzną – gdy jest traktowany jako wewnętrzny dokument planistyczny wykorzystywany do prawidłowego zarządzania projektem
  • zewnętrzną – gdy jest wykorzystywany do prezentacji projektu dla pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania

Profesjonalny biznes plan powinien być wykonany w taki sposób, aby na jego podstawie przedsiębiorca, bank lub inwestor zewnętrzny uzyskał konkretny i wyczerpujący obraz planowanego przedsięwzięcia i spodziewanych efektów jego realizacji.

Wykonywane przez Contract Consulting biznes plany to przejrzyste i logicznie skonstruowane opracowania wpływające korzystnie na wizerunek planowanych przez naszych Klientów przedsięwzięć i dzięki temu zwiększające prawdopodobieństwo uzyskania przez nich dofinansowania.

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt z naszymi konsultantami, którzy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania i w każdej kwestii będą służyć fachową poradą.

Skontaktuj się z nami
już teraz

Skorzystaj z kompleksowych rozwiązań