Przedmiotem działań w zakresie sukcesji w biznesie są zasadniczo dwa obszary, które odzwierciedlają zasadniczy cel, określony jako zabezpieczenie interesów spadkobierców przedsiębiorstwa w wyniku zdarzeń losowych, lub jako plan zawierający procedury przejęcia przedsiębiorstwa przez jego następców prawnych.

Istotnym narzędziem w procesach zaplanowanego przejścia przedsiębiorstwa na rzecz następców prawnych jest opracowanie Planu sukcesji wraz z niezbędnymi dokumentami formalnymi takimi jak: umowy spółek czy uchwały. Plan ten zawiera audyt prawny i finansowy obecnej kondycji przedsiębiorstwa i stanowi narzędzie umożliwiające przekazanie jego zarządu następcom prawnym lub wskazanie możliwych wariantów zabezpieczeń dla przedsiębiorstwa w sytuacji zaistnienia niekorzystnych zdarzeń losowych. Plan sukcesji wskazuje nie tylko jego cele i instrumenty prawne, ale także kolejne procedury działania niezbędne w prowadzonym procesie wdrażanej sukcesji.

Nasi eksperci w ramach świadczonych usług dotyczących przedmiotu sukcesji w przedsiębiorstwach wykonają:

  • Analizę prawno – finansową obecnego statusu i kondycji przedsiębiorstwa
  • Optymalny Plan Sukcesji przedsiębiorstwa,

a także

  • Wesprą przedsiębiorstwo w przeprowadzeniu procesów przekształceń kapitałowych i osobowych w kontekście przedmiotu sukcesji.

Skontaktuj się z nami
już teraz

Skorzystaj z kompleksowych rozwiązań