Wśród opracowań które umożliwiają pozyskanie narzędzi i wiedzy umożliwiających wieloaspektowy rozwój firm, sporządzanych przez Contract Consulting na rzecz przedsiębiorców znajdują się:

  • Strategia Rozwoju – obejmuje wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa (m.in. strategię produktowo-rynkową, marketingową, finansową, system organizacji i zarządzania). Strategia definiuje kierunki rozwoju przedsiębiorstwa oraz kluczowe kompetencje niezbędne do ich osiągnięcia, określa przejrzystą strukturę prowadzonej działalności, zapewnia spójność działań na poziomie strategicznym i operacyjnym.
  • Strategia marketingowa – obejmuje analizę sytuacji marketingowej w przedsiębiorstwie oraz program strategicznych działań marketingowych. Jest ona jednym z najważniejszych elementów ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Sporządzenie strategii marketingowej jest zasadne dla wszystkich firm, które w sposób świadomy i konsekwentny chcą budować swoją pozycję rynkową.
  • Plan marketingowy – gwarantuje dobór najskuteczniejszych działań marketingowych, adekwatnych do potrzeb i potencjału finansowego, umożliwia racjonalne zaplanowanie kosztów marketingu i rzetelną ocenę ich efektywności. Plan jest sporządzany głównie na zlecenie tych Klientów, którzy wprowadzają na rynek nowe produkty lub usługi czy też rozpoczynają nowy rodzaj działalności.
  • Strategie pozyskania kapitału – analiza potencjalnych możliwości pozyskania kapitału, która obejmie propozycję strategii jego uzyskania dla konkretnego przedsięwzięcia Klienta.

Przy opracowywaniu planów i strategii konsekwentnie przestrzegamy wysokiego standardu jakości sporządzanych opracowań i analiz, dzięki czemu przyczyniamy się do skutecznej realizacji bieżących zadań oraz planowanych inwestycji naszych Klientów czy też budowania wysokiej pozycji rynkowej i ich wizerunku.

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt z naszymi konsultantami, którzy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania i w każdej kwestii będą służyć rzetelnym doradztwem.

Skontaktuj się z nami
już teraz

Skorzystaj z kompleksowych rozwiązań