W świetle członkostwa Polski w Unii Europejskiej i kolejnej transzy środków wsparcia dla naszego kraju (lata 2014-2020) warto zaznaczyć, iż obsługujemy inwestycje współfinansowane z różnych funduszy europejskich – funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Świadczymy pomoc w pozyskiwaniu źródeł finansowania, podczas całego procesu realizacji projektu, między innymi w zakresie:

 • identyfikacji i dopasowania odpowiednich programów do indywidualnych potrzeb Beneficjenta
 • pełnego wsparcia informacyjnego w zakresie zasad funkcjonowania i otrzymywania środków pomocowych
 • weryfikacji kształtu projektu pod kątem ramowych wytycznych odpowiedniego programu pomocowego (harmonogram, zakres prac, kwalifikacja kosztów) tak, aby zwiększyć prawdopodobieństwo pozyskania dotacji
 • opracowania i składania wniosków o udzielenie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami do krajowych i międzynarodowych instytucji finansujących
 • zarządzania projektami finansowanymi ze środków pomocowych
 • opracowania i składania dokumentacji rozliczeniowej

Podstawowym wymogiem przy ubieganiu się o finansowanie przedsięwzięć przy wsparciu z funduszy pomocowych jest prawidłowe opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, spełniającego wszystkie niezbędne wymagania formalne i merytoryczne. Nasi konsultanci w sposób profesjonalny sporządzają dokumenty wymagane na wszystkich etapach procedury pozyskiwania środków UE, tj.:

 • fiszki projektowe/karty projektu
 • wnioski aplikacyjne
 • studia wykonalności
 • raporty oddziaływania inwestycji na środowisko
 • dokumentacje przetargowe
 • raporty rozliczeniowe
 • plany rozwoju lokalnego
 • wieloletnie plany inwestycyjne

Gwarantujemy profesjonalne i szybkie wykonanie dokumentacji zgodnej ze wszystkimi standardami i procedurami wymaganymi przez Unię Europejską i instytucje wdrażające poszczególne programy pomocowe. Wychodzimy naprzeciw wszystkim tym, dla których rozwój i chęć poszerzenia horyzontów są najważniejsze.

Skontaktuj się z nami
już teraz

Skorzystaj z kompleksowych rozwiązań