Firma Contract Consulting oferuje obsługę podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w zakresie prawa cywilnego, pracy, gospodarczego, bankowego, podatkowego, prawa unijnego obejmujące w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, konsultacji prawnych. Do świadczonych przez nas usług w tym zakresie należą m. in.:

 • sporządzanie i opiniowanie umów, ofert, porozumień
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności kontraktowej stron umowy w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy
 • sprawy z zakresu prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności, użytkowania, zastawu, hipoteki
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego – wyceny majątku ruchomego i nieruchomego
 • opracowywanie dokumentów, projektów umów oraz udział w negocjacjach dotyczących zawierania i zamiany warunków kontraktów
 • doradztwo przy zakładaniu firmy, rejestracja w Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz KRS
 • sporządzanie i składanie wniosków, formularzy do sądów, ksiąg wieczystych, instytucji, organów
 • kompleksową oraz doraźną obsługę osób fizycznych i podmiotów gospodarczych
 • pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji
 • obsługa prawna związana z obrotem nieruchomości
 • optymalizacja podatkowa transakcji
 • bieżące doradztwo podatkowe
 • doradztwo i pomoc prawna w ramach szeroko rozumianego prawa unijnego

Contract Consulting oferuje kompleksową oraz doraźną obsługę prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Doradzamy zarówno na etapie rozpoczynania inwestycji jak i podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Gruntowna znajomość specyfiki polskiego rynku oraz prawa umożliwia naszym konsultantom znajdować optymalne rozwiązania dla naszych Klientów.

Aby udzielić pełnej i profesjonalnej porady prawnej, jeżeli zaistnieje taka potrzeba korzystamy z usług współpracujących z nami od lat doświadczonych specjalistów w zakresie prawa, finansów, zarządzania czy budownictwa.

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt z naszymi konsultantami, którzy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania i w każdej kwestii będą służyć fachową poradą.

Skontaktuj się z nami
już teraz

Skorzystaj z kompleksowych rozwiązań