Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie możliwości finansowania poprzez pozyskany kredyt bankowy, umożliwia realizację zaplanowanych przez firmę przedsięwzięć, które prowadzą do jej rozwoju, dywersyfikacji oferty czy wzmocnienia pozycji na rynku konkurencji.

Doradztwo finansowe Contract Consulting umożliwia opracowanie niezbędnych dla banku dokumentów, w całym procesie pozyskania długu bankowego, a jednocześnie dzięki znajomości przez naszych ekspertów wymogów i standardów przyjętych dla poszczególnych banków, prowadzi do oczekiwanych przez przedsiębiorstwo korzystnych warunków finansowania.

Istotnym elementem podczas procesu pozyskiwania kredytu bankowego jest w pierwszej kolejności przeprowadzenie wielokryterialnej analizy planów rozwojowych przedsiębiorstwa, jego potrzeb finansowych, które umożliwiają dokonanie najbardziej optymalnego wariantu finansowania, zarówno w kontekście najkorzystniejszej formy jak i warunków finansowania.

Wieloletnia współpraca z wieloma bankami, sprawia, iż nasi eksperci w sposób profesjonalny, poprzez wykonywane usługi i doradztwo, finalizują proces pozyskiwania długo bankowego, prezentując przy tym w najbardziej dogodnym świetle przedsiębiorstwo oraz planowane do sfinansowania poprzez kredyt przedsięwzięcie. To niezwykle istotny element, który wpływa na znaczne skrócenie i pozyskanie najbardziej korzystnych warunków finansowania w przeprowadzanym procesie kredytowania.

Wsparcie ze strony naszych ekspertów w procesie pozyskiwania finansowania kredytowego, umożliwia przedsiębiorstwu, skupienie działań na prowadzeniu swojej bieżącej działalności, bez konieczności znacznego angażowania się w ten proces. Elementy tego procesu zbudowane są z kilku zasadniczych filarów, które w sposób kompleksowy realizują nasi eksperci, a które dotyczą:

  • Analizy planów rozwojowych przedsiębiorstwa
  • Analizy potrzeb finansowych w odniesieniu do optymalnej formy i warunków finansowania
  • Opracowania niezbędnych analiz i dokumentów wymaganych przez bank (prognozy, model finansowy, biznes plan, wniosek kredytowy)
  • Opracowanie strategii i warunków pozyskania kredytu bankowego, w tym analiza potencjalnych banków umożliwiających sfinansowanie przedsięwzięcia
  • Wybór optymalnych dla przedsiębiorcy warunków kredytowania przy jednoczesnej minimalizacji kosztów i zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i operacyjnego
  • Reprezentowanie przedsiębiorcy w kontaktach z bankiem podczas procesu udzielania kredytu, w tym udział w negocjacjach przy definiowaniu warunków umowy z bankiem

Skontaktuj się z nami
już teraz

Skorzystaj z kompleksowych rozwiązań